Numer 3 - luty 2020

Szanowni Państwo,

Tematem głównym tego numeru jest instytucja zarządu sukcesyjnego, tj. gwarancji ciągłości i funkcjonowania firmy wpisanej do CEIDG. Obowiązująca niespełna ponad rok ustawa z 5 lipca 2018 r.  o  zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej powoli przebija się do świadomości społecznej. W tym numerze skupiamy się także na nowościach, które weszły w  życie 1 stycznia 2020 r. – zmianach, które mają być realizacją zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów.

W tym wydaniu VADEMECUM RB znajdziecie Państwo także najważniejsze podstawy prawne pobytu cudzoziemców w Polsce. Nie można bowiem zapominać, że bez wsparcia zagranicznych pracowników wiele polskich przedsiębiorstw nie poradziłoby sobie z przestojami produkcyjnymi, co w konsekwencji mogłoby nawet doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Na łamach niniejszego czasopisma omówiliśmy także kwestię ochrony pracownika na gruncie art. 94(3) kodeksu pracy. Przypomnijmy, że dopiero w 2004 r. do KP wprowadzony został obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi. Co ciekawe, słowo „mobbing” pochodzi od angielskiego czasownika „to mob”, oznaczającego napadanie na kogoś, zaczepianie, nagabywanie czy atakowanie. Początkowo pojęciem tym określano podobno zachowania dzikich zwierząt, polegające na atakowaniu pojedynczego osobnika przez grupę. Dziś pojęciem tym ogólnie określa się zjawisko przemocy i terroru psychicznego w środowisku pracy.

W bieżącym numerze wrac my do problemów związanych z RODO. Tym razem zajmujemy się przetwarzaniem danych osobowych dla potrzeb Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Omawiamy również błędy pracodawców przy dokonywaniu wypowiedzenia umów o pracę. Pomimo powszechności stosowania tej instytucji, nadal w praktyce przy wypowiedzeniach popełnianych jest wiele uchybień, a przygotowanie i wręczenie wypowiedzenia budzi wiele wątpliwości, przy czym niektóre z nich udało nam się rozwiać.

Zapraszam do lektury!

 

Ewa Buchowiecka
redaktor naczelna

 

Czytaj w najnowszym wydaniu

Artykuł 943 §2 kodeksu pracy definiuje mobbing jako „działania lub zachowania dotyczące…
Pracodawcy, którzy utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, niejednokrotnie napotykają na problem związany…
Wpłaty na konto PPK ma pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika…
Rozwiązanie stosunku pracy z zastosowaniem okresu wypowiedzenie to jeden z trybów rozwiązania…
Dynamiczne zmiany w gospodarce polskiej zmusiły pracodawców do poszukiwania oraz sprowadzania dużej…
Według aktualizowanych danych Ministerstwa Rozwoju z grudnia 2019 w CEIDG jest wpisanych…