poniedziałek, 30 listopad -0001 00:00

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Napisane przez 

W chwili obecnej w sejmie trwają prace nad modyfikacją zasad korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, dlatego w dzisiejszym wpisie odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące zmian w dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Komu przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy od dnia 1 kwietnia 2020r.?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem do 8 lat;

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie również ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Na jaki czas przyznany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie w wymiarze 14 dni z zastrzeżeniem, iż Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie rolnikom?

Projekt ustawy zakłada, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, osobie ubezpieczonej w KRUS, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem do lat 8;

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jaka będzie wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonych w KRUS?

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosił będzie 1/30 z kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Na jaki czas przyznany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie w wymiarze 14 dni z zastrzeżeniem, iż Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.