Numer 2 - styczeń 2020

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer VADEMECUM RB, z nadzieją, że prezentowane artykuły zainteresują Państwa i przyczynią się do uporządkowania oraz poszerzenia Państwa wiedzy.

Prezentowany numer otwiera druga część artykułu, pochodzącego z książki: „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Podręcznik z zakresu legalizacji pobytu i pracy”, pod redakcją P. Ciszek, dr M. Chakowskiego oraz Gabriela Vilkas.

Następnie zwracamy uwagę na trudności, które mogą pojawić się  w  związku  ze  zmianą  przepisu art. 477(2) KPC przewidującego możliwość nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (artykuł „Pracownik może wrócić na swoje stanowisko jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku pierwszej instancji”, str. 6-7).

W artykule „Zwolnienia grupowe a odprawy pieniężne” (str. 8-9) poruszamy temat zawsze wzbudzający zainteresowanie, zarówno wśród samych pracowników, jak i pracodawców, a mianowicie kwestię odpraw pieniężnych w rozumieniu ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.

Paulina Pawełek, specjalizująca się m.in. w prawie karnym, podejmuje tytułowy temat numeru VADEMECUM RB, dotyczący przepisów karnych chroniących pracowników, w tym w szczególności zatrudnianych „na czarno” (str. 11-13).

Dalej znajdą Państwo artykuł poruszający zagadnienia ochrony danych osobowych w przestrzeni Facebooka, a konkretnie facebookowych grup zamkniętych (Prywatna grupa zamknięta na Facebook’u a RODO, str. 14-16).

Efektem nawiązania współpracy z blogiem HR Helper jest pojawienie się w tym i w kolejnych numerach artykułów autorstwa prowadzących blog Martyny Śpiewak i Katarzyny Pałuckiej. W bieżącym Vademecum na stronach 18-23 omawiają zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku.

Przygotowaliśmy też dla Państwa ściągawkę z trendów w human resources na 2020, którą znajdziecie na końcu numeru. 

Korzystając z okazji, jak co roku zapraszam wszystkich Państwa na VI Konferencję Kadry i Płace 2020 – rewolucyjne zmiany, organizowaną w dniach 19-20 marca 2020 r. w Warszawie. Będzie do okazja do poznania się i rozmowy. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.rbakademia.pl.

Naszym drogim czytelnikom składam najlepsze noworoczne życzenia. Niech nowy 2020 rok przyniesie Państwu wiele radości, pomyślności i miłości, a także dorzuci garść nowych marzeń, bo przecież spełnianie ich nadaje sens naszemu życiu!

 

Ewa Buchowiecka
redaktor naczelna

 

Czytaj w najnowszym wydaniu

Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy,…
Zdarzają się sytuacje kiedy pracodawca zmuszony jest z różnych względów – najczęściej…
W polskim systemie prawnym pracownik jako – z założenia – słabsza strona…
Czy komentując posty w prywatnej grupie zamkniętej utworzonej na portalu społecznościowym Facebook…
Prezentujemy Państwu kolejną część artykułu, pochodzącego z książki: „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.…
W 2020 r. wysokość odpisu na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS)…
W 2020 r. HR bardziej niż kiedykolwiek wcześniej skoncentruje się na jednostce.…