Maria Płuciennik

Praktyk biznesu z szesnastoletnim doświadczeniem, psycholog i  doradca organizacyjny, certyfikowany trener i asesor. Ekspert w zakresie nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym procesów opisów i wartościowania stanowisk (audytor), trudnych rekrutacji i selekcji na rynku pracownika reprezentującego różne pokolenia, zarządzania szkoleniami i wiedzą, systemów kompetencyjnych, systemów ocen i rozwoju w oparciu o Evidence Based HRM (zarządzanie oparte na faktach). Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze HR development w sektorze bankowym oraz uczestnicząc i koordynując prace w kilkudziesięciu projektach HR i budowania kompetencji menedżerskich.  Ekspert KPRM w zakresie tworzenia i wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz budowy modelu kompetencyjnego. Praktyk metody PRISM Brain Mapping – najtrafniejszego (92%) i najbardziej rzetelnego (alfa Cronbacha – 0,932) narzędzia do diagnozy kompetencji, talentu i potencjału rozwojowego na rynku światowym.

Liczba lat pracy jako psycholog biznesu: 16 (ponad 10 000 godzin konsultingowych i szkoleniowych)