Grzegorz Piotrowicz

Od 2012 r. jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w renomowanych Kancelariach na  terenie województwa Śląskiego. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa  cywilnego,  prawa e-commerce, prawa autorskiego i gospodarczego. Uczestniczy także w wielu procesach gospodarczych i cywilnych reprezentując swoich klientów przed Sądami powszechnymi.