Joanna Wojciechowicz

Od 1989 r. jest pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Obsługi Prawnej. Dodatkowo, od 2000 roku prowadzi wykłady na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. W 2017 r. otworzyła przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którego temat jest związany z konstytucyjnym prawem do zabezpieczenia społecznego.