Małgorzata Łozińska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacnyjnej, rozwojowej i szkoleniowej. Od 5 lat pracuje jako konsultant HR i trener Zaangażowana przede wszystkim w realizację projektów wykorzystujących kompetencje dla organizacji z różnych branż oraz szeroko pojęte doradztwo w zakresie zarządzania ludźmi i rozwijania ich kompetencji w miejscu pracy. Zrealizowała szereg projektów rozwojowych, szkoleniowych i doradczych. Pełniła funkcje: managera HR, konsultanta HR, trenera, asesora AC/DC Specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie: budowania modeli kompetencyjnych oraz tworzenia narzędzi HR na bazie kompetencji, opisach stanowisk pracy, rekrutacji w oparciu o wystandaryzowane wywiady, próbki pracy i Assessment Center, wdrażania nowych pracowników w oparciu o standardy firmy i diagnozę kompetencji, rozwoju pracowników - badaniach kadry managerskiej poprzez sesje Development Center, projektowaniu działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, prowadzenia szkoleń, wdrażania systemów ocen okresowych. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla pracowników działów HR oraz szkolenia rozwijające kompetencje pracowników i menedżerów i podnoszące efektywność pracy (m.in. efektywna komunikacja interpersonalna, asertywność, współpraca w zespole, delegowanie, informacja zwrotna, zarządzanie zespołem). Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z wykształcenia psycholog i HR-owiec. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu. Jako trener i konsultant HR pracowała m.in. dla: British American Tobacco, Cargoforte, Centrum Projektów Europejskich, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, EDU Consulting, Gówny Inspektorat Farmaceutyczny, Instytut Kosmetyczny dr Irena Eris, Lexum Europejskie Kliniki Okulityczne, Lux Med., MAN Truck Center, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Medicover, PKP Intercity, PTC (Era i T-Mobile), Poczta Polska, PZU, SMG KRC, Zarząd Transportu Miejskiego, ZUS