Marcin Mydlak

Absolwent Norman Benett Academy, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Coach, Trener Biznesu, Wykładowca, Konsultant HR. Specjalizuje się w projektach rozwojowych podnoszących potencjał osobisty. Jako trener pracuje procesowo podążając za grupą oraz ich potrzebami. Umiejętnie równoważy potrzeby grupy z celami stawianymi przez Sponsorów projektu. W swojej pracy posługuje się metaforami, pytaniami granicznymi oraz treningiem umiejętności. Preferuje pracę warsztatową (trening) bazujący na osobistych zasobach uczestników szkoleń. Doradza klientom w zakresie wzmacniania takich obszarów kompetencji jak: asertywność, komunikacja interpersonalna, relacje w zespole, kierowanie zespołami, rozmowy rozwojowe z podwładnymi, rozmowy sukcesorskie, trudne rozmowy, delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań, budowanie ścieżki kariery, wdrażanie pracowników, budowanie potencjału kompetencji całej organizacji, praca z przekonaniami i dylematami, rozwiązywanie konfliktów. Swoje doświadczenia zdobywał w pracy projektowej (wdrożenia rozwiązań HR do organizacji), trenerskiej oraz osobistemu rozwojowi.