Marcin Pielaszek

Dr nauk o zarządzaniu. Biegły rewident. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony wykładowca i konsultant. Autor lub współautor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości, controllingu, rachunku kosztów i zarządzania. Jako wykładowca dr Marcin Pielaszek prowadził liczne wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty z zakresu rachunkowości menedżerskiej, controllingu, rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów. Był wykładowcą m.in na studiach MBA (także w języku angielskim), licznych studiach podyplomowych oraz studiach dziennych na poziomie magisterskim i licencjackim. Posiada także bardzo duże doświadczenie dydaktyczne i praktyczne we współpracy z pracownikami podmiotów  leczniczych. Jako konsultant współpracował z największymi polskimi przedsiębiorstwami. Doradzał m.in. takim firmom jak PKN Orlen, Poczta Polska, Totalizator Sportowy, Poczta Polska, Zakłady Azotowe Puławy, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa i wielu innym. Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania zawansowanych systemów rachunkowości zarządczej, controlingu i rachunku kosztów. Posiada także bardzo duże doświadczenia praktyczne z zakresu rachunkowości finansowej pozyskanie w trakcie wieloletniej praktyki w zawodzie biegłego rewidenta.  W ostatnich kilku latach zdobywał doświadczenie w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych.