dr Rafal Nawrot

Od 2011 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego w Russell Bedford Poland. Jest doktorem nauk prawnych, doradcą podat­kowym, adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006 - 2011 pracował dla polskich i międzynarodowych firm doradztwa podatko­wego (ISP Modzelewski i Wspólnicy, KPMG, Consulco International). Prelegent szkoleń oraz wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także autorem ponad 60 publikacji naukowych z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym 8 książek o tematyce prawno-podatkowej. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego, unikania opodatkowania, krajowych i transgranicznych restrukturyzacji prawnych oraz podatkowych.


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Międzynarodowa optymalizacja podatkowa Warsztaty praktyczne, case study15 lutego, 202215 lutego, 2022szkolenie online1100,00 PLN
Międzynarodowa optymalizacja podatkowa Warsztaty praktyczne, case study24 marca, 202224 marca, 2022szkolenie online1100,00 PLN
*bez VAT