Ekspert Celny

Wieloletni ekspert związany ze Służbą Celną. Swoje 20-letnie doświadczenie zdobyła jako funkcjonariusz celno-skarbowy pracując m. in. na stanowiskach kierowniczych. W ramach wykonywanych obowiązków, nadzorowała zarówno wprowadzanie jak i wyprowadzanie towaru z terytorium Unii Europejskiej. Kontrolowała spełnianie przez wprowadzane towary środków polityki handlowej, współpracowała z wyspecjalizowanymi organami jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Graniczny oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii, kontrolą fitosanitarną oraz służbami jak Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innymi w celu uzyskania opinii o towarach. Posiada praktyczną znajomość wszystkich systemów funkcjonujących w służbie celnej oraz przepisów prawa dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.