dr Waldemar Szymański

doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa). Zawodowo i naukowo związany z tematyką rachunkowości oraz podatków, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, oraz ich znaczeniem dla finansów przedsiębiorstwa. Konsultant i uczestnik projektów realizowanych przez firmy konsultingowe z zakresu doradztwa rachunkowo – podatkowego i analiz finansowo – podatkowych dotyczących między innymi: instrumentów optymalizacji opodatkowania, międzynarodowego planowania podatkowego z wykorzystania różnic między systemami podatkowymi państw członkowskich, efektywności podatkowej inwestycyjnych funduszy zamkniętych, trustu, cen transferowych, funduszy parasolowych. Strategie podatkowe oraz optymalizacja opodatkowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw stanowią także obszar badawczy. W tym aspekcie należy wskazać naukowe artykułu oraz publikacje. Podejmowana w nich problematyka wskazuje na praktyczną znajomość prawa podatkowego oraz umiejętność określania jego wpływu na finanse przedsiębiorstw. Materiał wykorzystany w opracowaniach został opracowany w oparciu o studium przypadków będących wynikiem doświadczenia zawodowego. Atutem moich publikacji jest ich analityczny i praktyczny charakter, co zostało podkreślone w recenzjach wydawniczych.  Wieloletni nauczyciel akademicki przedmiotów związanych z rachunkowością finansową, analizą ekonomiczną, analizą finansową, zarządzania podatkami, rachunkowością zarządczą, rachunkiem kosztów.