Monika Drab-Grotowska

Jest radcą prawnym od 2004 r., założyła Akademię Stosowania Prawa w 1998 r., przeszkoliła tysiące Uczestników polskich firm z różnych dziedzin prawa.Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w dziesiątkach postępowaniach sądowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach  i szkoleniach. Jej szkolenia zawsze zdobywają najlepsze noty i oceny wśród Uczestników. Tylko w 2018 r.: przeszkoliła  ok 2200 Uczestników z najróżniejszym polskich firm, instytucji, urzędów, 73 dni spędziła na szkoleniach, to oznacza, że ok 586 godzin w ciągu roku opowiadała o prawie ujęciu praktycznym!