Marta Goraszkiewicz

Jest prawniczką specjalizującą się w zakresie problematyki prawa pracy, a przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Pracuje także jako wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej, gdzie następnie prowadziła zajęcia dydaktyczne. Posiada uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz formalne uprawnienia pedagogiczne, zdobyte na Wydziale Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB. Jest autorką wielu publikacji, w tym współautorką komentarzy do Kodeksu pracy i innych ustaw.