ObserwowaneDrukujEmail

MDR – rewolucja w obowiązkach informacyjnych w 2019 r.

Start: 6 września, 2019
Koniec: 6 września, 2019
Kod: 2144KR
Lokalizacja: Kraków
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
590,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w Ordynacji podatkowej wprowadzono Rozdział  11a  pt. „Informacje o schematach podatkowych” obejmujący art. 86a–86a OP.  Pomimo, że regulacja w zakresie obowiązków przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym weszła w życie z początkiem 2019 r., to obowiązek przekazywania informacji nie dotyczy wyłącznie schematów podatkowych w odniesieniu, do których pierwsze czynności zostały dokonane w tym roku. Jednocześnie obwiązki w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych nie dotyczącą wyłącznie doradców podatkowych, jak również innych zawodowych pełnomocników. Ustawodawca przewidział przy tym surowe sankcje zarówno administracyjne jak również karne za niewywiązywania się z obowiązków w zakresie MDR.  Mając na uwadze szereg wątpliwości w zakresie obowiązków dotyczących Minister Finansów wydał i opublikował „Objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31.01.2019”.

Mając na uwadze powyższe, podstawowym celem szkolenie jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących schematów podatkowych oraz umiejętności praktycznej identyfikacji sytuacji budzących uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia nowo obwiązującej regulacji.  W celu kompleksowej analizy obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych w trakcie szkolenia wykorzystane zostaną wskazane powyżej wyjaśniania, które w znacznym zakresie pozwolą poznać zapatrywania Ministerstwa Finansów w zakresie MDR.  Ponadto, podczas szkolenia przeprowadzona zostanie praktyczna analiza sytuacji podlegających obowiązkom raportowania.

Program

 • Uwagi wprowadzające
  • Cel wprowadzenia regulacji.
  • Korzyść podatkowa.
  • Uzgodnienie
  • Schemat podatkowy jako uzgodnienie, które:
   • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
   • posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
   • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.
  • Schemat podatkowy:
   • schemat podatkowy,
   • schemat podatkowy standaryzowany,
   • schemat podatkowy transgraniczny.
  • Kryterium kwalifikowanego korzystającego.
  • Objaśnienia podatkowe MDR z dnia 31 stycznia 2019 r.
 • Podmioty zobowiązane do raportowania
  •  Promotor:
   • termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
   • obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Korzystającego,
   • obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Wspomagającego,
   • zachowanie prawnie tajemnicy zawodowej przez Promotora,
   • przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym,
  •  Korzystający:
   • termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
   • obowiązki Promotora w zakresie raportowania względem Wspomagającego,
   • przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym,
   • wielość Korzystających, a obowiązek raportowania,
  •  Wspomagający
   • termin przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS,
   • obowiązki Wspomagającego względem Promotora lub Korzystającego oraz Szefa KAS,
   • zachowanie prawnie tajemnicy zawodowej przez Wspomagającego,
   • przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym.
  • Przekazanie informacji o schemacie podatkowym w przypadku kilku podmiotów obowiązanych do jej przekazania.
 • Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym
  • Moment powstania obowiązku raportowania.
  • Okoliczności nie powodujące obowiązku raportowania.
  • Treść informacji o schemacie podatkowym.
  • Sposób przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS
  • Struktury MDR.
 • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
  • Podmioty zobowiązane do wprowadzenia wewnętrznej procedury.
  • Elementy szczególne wewnętrznej procedury.
 • Praktyczna analiza sytuacji podlegających obowiązkowi raportowania.
 • Sankcje administracyjne i karne
  • Kara pieniężna za niewprowadzenie lub niestosowanie wewnętrznej procedury.
  • Naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacjo dotyczących schematów podatkowych – sankcje KKS.

Lokalizacja

Kraków

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl