ObserwowaneDrukujEmail

Nowe reguły Incoterms 2020 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. Nowe przepisy dla WDT – będzie trudniej o stawkę 0%?

Start: 17 grudnia, 2020
Koniec: 17 grudnia, 2020
Kod: 5960ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zakres czynności opodatkowanych VAT:
  • kiedy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (warunki konieczne),
  • kary umowne i odszkodowania, odstępne w VAT, etc.,
  • czynności nieodpłatne.
 • Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:
  • definicje ustawowe dostawy towarów i świadczenia usług,
  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
  • ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. Incoterms,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na ustalenie obowiązków podatkowych w VAT,
  • przykłady rozliczenia dostaw wg reguł Incoterms z punktu widzenia podatku VAT (z uwzględnieniem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie wynikającej z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D).
  • jakie nowe reguły Incoterms 2020 obowiązują od 1.1.2020 r. – jaki to ma wpływ na rozliczenie podatku VAT
 • Obowiązek podatkowy, w tym:
  • przepisy regulujące kwestie powstania obowiązku podatkowego w VAT,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego,
  • przykłady rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT z uwzględnieniem reguł Incoterms 2010 gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D.
 • Podstawa opodatkowania, a reguły Incoterms:
  • zasady określania podstawy opodatkowania
  • czy transport należy wliczać do podstawy opodatkowania dostawy towarów?
  • jak na wartość podstawy opodatkowania wpływają reguły Incoterms?
  • czy można refakturować elementy transakcji w sytuacji przyjęcia określonych reguł handlowych wg Incoterms?
 • Faktura:
  • moment wystawienia faktury - obowiązujące przepisy
  • reguły Incoterms a termin wystawienia faktury (gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D),
  • zbiorcze faktury,
  • elementy faktur, podstawowe dane, obowiązkowe adnotacje,
  • zasady wystawiania faktur korygujących in minus, in plus, not korygujących,
  • anulowanie faktur,
  • duplikaty faktur,
  • faktury elektroniczne,
  • zabezpieczenie faktur, regulaminy fakturowania.
 • Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:
  • znaczenie reguł Incoterms dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
  • wykazanie różnych sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych w zależności od zastosowanych reguł Incoterms,
  • orzecznictwo TSUE, wyroki polskich sądów administracyjnych jak i podejście organów
  • warsztaty praktyczne określające zasady opodatkowania w transakcjach łańcuchowych i trójstronych uproszczonych
  • nowe zasady ustalania transakcji łańcuchowych – obowiązujące od 1.1.2020 r. – czy reguły Incoterms stracą na znaczeniu?
 • Moment odliczenia podatku naliczonego a Incoterms.
 • Zmiany w podatku VAT 2020 dotyczące transakcji międzynarodowych:
 • Nowe zasady opodatkowania transakcji dostaw wewnątrzwspólnotowych – jakie nowe wymogi dokumentacyjne spoczywają na podatniku aby zastosować 0% stawkę podatku VAT,
 • Nowe zasady opodatkowania dostaw przez tzw. magazyn konsygnacyjny.
 • Czy zostanie zlikwidowana informacja podsumowująca VAT-UE?
 • Jak wykazać transakcje międzynarodowe w nowym pliku JPK-DEK – czy będzie obowiązek zaznaczenia w ewidencji, że transakcja miała charakter międzynarodowy?
 • Pytania i odpowiedzi

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.