ObserwowaneDrukujEmail

Faktura VAT 2021 (zmiany w zakresie faktur korygujących, paragony z NIP, faktura w nowym JPK)

Start: 3 grudnia, 2020
Koniec: 3 grudnia, 2020
Kod: 3943ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zmiany w zakresie fakturowania od 1 stycznia 2021 r.
  • Planowane regulacje dotyczące faktur korygujących.
 • Zmiany w zakresie fakturowania  od 1 stycznia 2020 r.
  • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.
  • Faktura VAT wystawiana do sprzedaży nowy uprzednio zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.
  • paragon z NIP nabywcy jako faktura uproszczona - kontrowersje
  • możliwość wystawiania faktur na żądanie do paragonów z NIP (w przypadku paragonów do kwoty 450 zł.)
 • Faktura w nowej ewidencji JPK (2020)
  • oznaczenie faktury adnotacją mechanizm podzielonej płatności,
  • zmiana w zakresie okresu wykazywania w ewidencji faktur wystawionych do paragonów,
  • poprawianie błędów w ewidencji – analiza broszury MF
  • oznaczanie dokumentów w ewidencji (GTU, Procedury),
 • Nowa matryca VAT a prawidłowa stawka VAT na fakturze:
  • co w przypadku, gdy faktura wskazuje błędną stawkę VAT – konsekwencje u sprzedającego i kupującego (w kontekście możliwości odliczenia VAT),
  • stawka VAT przy refakturowaniu świadczeń.
 • Nowe obowiązki sprzedającego związane z podzieloną płatnością:
  • na czym polega mechanizm podzielonej płatności,
  • przypadki kiedy sprzedający musi umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności”,
  • negatywne konsekwencje błędów,
 • Błędy na fakturach VAT.
  • Brak numery NIP nabywcy.
  • Błąd w danych nabywcy.
  • Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT.
  • Błąd w stawce VAT.
  • Stawka 0% przy WDT – jakie są przesłanki do jej zastosowania w 2020 r.
 • Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów.
  • Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.
 • Omówienie podstawowych zasad fakturowania:
  • Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).
  • Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.
  • Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.
  • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych.
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur.
  • Ujęcie faktury korygującej w odpowiednim okresie rozliczeniowym.
  • Anulowanie faktury.
  • Faktury puste.
  • Faktura w języku angielskim.
 • Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?
  • Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę – nowe możliwości w 2020 po wyroku NSA.
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy również od 2021 r.
 • Zasady wystawiania not korygujących:
  • Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  • Treść korygowana notą.
 • Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
  • Faktura w formie elektronicznej i faktura elektroniczna – różnice.
  • Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej (sposób zapewnienia integralności treści oraz autentyczności faktury, sposoby przesyłania).
  • Zasady przechowywania faktur w formie elektronicznej przez wystawcę oraz nabywcę.
  • Brak zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  • Faktura papierowa otrzymana kilka miesięcy po fakturze przesłanej mailem.
  • Na co zwrócić uwagę, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w formie elektronicznej?
 • Refakturowanie:
  • Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.
  • Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).
  • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.
  • Refaktury usług zagranicznych
 • Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.