ObserwowaneDrukujEmail

Akademia prawa pracy

Start: 14 grudnia, 2020
Koniec: 14 grudnia, 2020
Kod: 3926WA
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)
Zapisz się
Formularz
Oświadczenie VAT
Dofinansowanie BUR

Prowadzący

Ekspert Ekspert

Program

 1. Praca zdalna i telepraca – jak organizować pracę na odległość z punktu widzenia interesu pracodawcy oraz wymogów prawa (w tym w szczególności czasu pracy, bhp, ochrony danych osobowych)
  • Różnica pojęć praca zdalna i telepraca
  • W jakich przypadkach można stosować pracę zdalną a w jakich telepracę
  • W jaki sposób określać czas pracy osób wykonujących pracę na odległość oraz w jaki sposób można to kontrolować
  • Kto i w jakim zakresie ma zapewnić bhp w przypadku pracy na odległość
  • W jaki sposób przestrzegać wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w pracy na odległość
 2. Monitorowanie pracowników w świetle nowych regulacji Kodeksu pracy
 3. W jaki sposób optymalny dla pracodawcy i zgodny z prawem zarządzać czasem pracy (w tym w szczególności)
  • Co to jest norma czasu i czy pracownik może mieć „nienormowany” czas pracy
  • Ile czasu pracownik musi odpoczywać i jakie są sankcje za niezapewnienie prawa do wypoczynku
  • W jaki sposób można organizować pracę w zależności od potrzeb pracodawcy (systemy, rozkłady czasu pracy)
  • Kiedy ma miejsca praca w godzinach nadliczbowych i w jaki sposób może być rekompensowana
  • W jakich przypadkach pracodawca może polecić pracownikowi bycie w gotowości po godzinach pracy (w tym zobowiązać go do odbierania telefonu czy też emaila)
  • Czym charakteryzuje się z punktu widzenia czasu pracy praca managerów
  • Jakie są sankcje i kto je ponosi w przypadku naruszenia przepisów o czasie pracy
  • Jakie są szczególne regulacje dotyczące czasu pracy w Tarczach antykryzysowych
 4. Jak w zgodny z prawem sposób udzielać urlopu wypoczynkowego
  • Czym różni się udzielanie urlopu w pierwszym i kolejnych latach zatrudnienia
  • Od czego zależy wymiar urlopu
  • W jaki sposób planować urlop w organizacji w której działają związki zawodowe oraz tam gdzie ich brak
  • W jaki sposób udzielać urlopu i w jakich przypadkach można zmieniać jego wcześniej uzgodniony termin
  • W jaki sposób udzielać urlopu na żądanie i w jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia tego urlopu
  • W jakich przypadkach można wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop
  • W jakich przypadkach można wysłać pracownika na urlop bez jego zgody
  • Jakie są sankcje i kto je ponosi w przypadku nieudzielenia pracownikowi urlopu w terminie
 5. W jaki sposób można zwolnić pracownika
  • O czym należy pamiętać proponując pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
  • W jaki sposób można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem w przypadku pracodawców u których działają związki zawodowe oraz tam gdzie ich nie ma
  • Jakim osobom nie można skutecznie wręczyć wypowiedzenia (osoby szczególnie chronione)
  • Jak powinien wyglądać dokument zawierający wypowiedzenie umowy o pracę
  • W jakich przypadkach można zwolnić pracownika dyscyplinarnie i jak należy tego dokonać aby było to skuteczne
  • W jakich przypadkach można zwolnić pracownika ze względu na długotrwałe nieobecności w pracy
  • W jaki sposób można dokonać zwolnień grupowych
 6. Jakie są zasady odpowiedzialności pracowników i managerów za naruszenie przepisów
  • Za jakie naruszenie przepisów można udzielić kary porządkowej
  • Jakie są obowiązkowe etapy udzielania kar porządkowych i związane z nimi dokumenty?
  • Jakie są rodzaje kar porządkowych
  • Jakie są przesłanki odpowiedzialności materialnej pracowników
  • Na czym polega specyfika odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone
  • W stosunku do kogo i w jakich przypadkach można stosować odpowiedzialność karną i wykroczeniową
 7. Pozwy pracowników o mobbing i  dyskryminację
  • Czym różni się mobbing od dyskryminacji?
  • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu pracownika.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.