ObserwowaneDrukujEmail

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 dla Sektora Finansów Publicznych

Start: 14 grudnia, 2020
Koniec: 14 grudnia, 2020
Kod: 3882WA
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Z dniem 1 stycznia 2021 r. pracodawców oraz pracowników z sektora finansów publicznych zaczną obowiązywać szczególne przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Czym są, jaką rolę mają spełniać i co nowego niosą ze sobą uregulowania w nich zawarte? Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to „OFE” pod zmienioną nazwą? Czy to nowy program oszczędnościowy czy uaktualniony program emerytalny?

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez pracodawców i pracowników z sektora finansów publicznych. Szkolenie jest skierowane zarówno do kierownictwa, osób pracujących z działach kadr i płac, pracowników działów księgowości jak również pozostałych pracowników z sektora finansów publicznych zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych od 1 stycznia 2021 r. Wychodząc naprzeciw obowiązkowym zmianom, za pośrednictwem szkolenia, chcemy ułatwić sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program

1. Najważniejsze założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

2. Stanowisko ustawodawcy

3. Program Budowy Kapitału

4. Powszechny System Oszczędzania

5. Program bezpiecznej emerytury

 • 1 stycznia 2019 r. – data wejścia w życie ustawy
 • 1 stycznia 2021 r. – data objęcia sektora finansów publicznych programem PPK

6. Cel i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • Cele wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Czy PPK to drugie OFE?
 • Cechy PPK (powszechność, dobrowolność, zachęty, instytucje finansowe)
 • Rola Skarbu Państwa w funkcjonowaniu Pracowniczych Planach Kapitałowych
 1. Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Podstawy prawne tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Osoby zatrudnione
 • Prawa i obowiązki sektora finansów publicznych w stosunku do pracowników
 • Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
  • Zawieranie umów PPK
   • Umowa o zarządzenie PPK
   • Umowa o prowadzenie PPK
  • Obowiązki administracyjne i informacyjne sektora finansów publicznych w stosunku do pracowników
 • Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?
  • Przystąpienie, wystąpienie i wznowienie uczestnictwa w PPK – terminy i zasady
  • Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy?
 • Kto i ile wpłaca do Pracowniczych Planów Kapitałowych?
  • Wpłaty dokonywane do PPK - zasilenia obligatoryjne
   i dobrowolne składek do PPK
  • Podstawa i metody naliczania PPK
   Wpłaty finansowane przez pracownika
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna
   i dopłaty roczne)
  • Podatki, ulgi, potrącenia w wpłatach na PPK
 • Dokumentacja PPK
  • Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
  • Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
  • Inne deklaracje i wnioski stosowane w PPK
  • Miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK
 • Zasady i skutki dysponowania środkami z PPK
  • Dysponowanie środkami przed ukończeniem 60 rokiem życia
   • Wypłata transferowa
   • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
   • Zwrot środków na wniosek pracownika
  • Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia
   • Wypłata środków zgromadzonych na PPK
   • Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
  • Czy można zgłosić członków rodziny do PPK?
  • Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK (zdarzenia osobiste):
   • Podział środków w wyniku rozwodu
   • Dziedziczenie środków

7. Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • zasady i instytucje inwestowania PPK
 • zadania wyznaczonej instytucji finansowej
 • koszty zarządzania PPK
 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 • ewidencja PPK
 • portal PPK

8. Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie

 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
 • Odpowiedzialność pracodawcy za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
 • Skutki nakłaniania pracodawcy do rezygnacji z PPK
 • Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.