ObserwowaneDrukujEmail

Czas pracy w produkcji 2020 – czterobrygadówka i zmianowa organizacja czasu pracy

Start: 14 grudnia, 2020
Koniec: 14 grudnia, 2020
Kod: 3787GD
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy – harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy poznają nie tylko podstawowe definicje oraz praktyczne przykłady z tworzenia harmonogramów ale również zostaną przedstawione propozycje najnowszych schematów zmianowych.

Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu czasu pracy, naruszanie doby pracowniczej). Niezwykle istotne jest także poznanie praktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się z naruszeniem przepisów o czasie pracy.

Program

Tworzenie harmonogramów czasu pracy w produkcji

 • Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).
 • Co wlicza się do czas pracy w produkcji.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.
 • Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.
 • Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 • W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
 • Czas pracy podstawowy czy równoważny? Wady zalety grafików czterobrygadowych dla zmian 8 i 12 godzinnych.
 • Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów
 • Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy.
 • Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)

Planowanie pracy pracowników zmianowych

 • Definicja pracy zmianowej
 • Najnowsze schematy rozkładu czasu pracy dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa lub działu
 • Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?
 • Najefektywniejsze systemy planowania pracy zmianowej
 • Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę na poszczególnych stanowiskach?

Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.

 • Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.
 • Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
 • Jak w praktyce stosować ograniczenia wynikające z przeciętnie 48 godzinnej normy.
 • Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian.
 • Zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika

Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy - obowiązki planującego czas pracy w produkcji

 • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?

Zarządzanie godzinami nadliczbowymi

 • Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 • Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 • W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?

Równoważny system czasu pracy

 1. Kto może stosować równoważny czas pracy?
 2. Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin
 3. Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy
 4. Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych.
 5. Koszty jawne i ukryte zmiany systemu.
 6. Zmiana okresu rozliczeniowego – wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń.

Najczęstsze i karalne błędy osób tworzących grafiki

 • Konieczność zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej i wiążące się z tym ograniczenia
 • Co oznacza planowanie nadgodzin?
 • Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian?
 • Czy grafik może być zgodny z prawem ale być niesprawiedliwy dla pracowników?

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.