ObserwowaneDrukujEmail

Czas pracy 2020 – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym

Start: 15 grudnia, 2020
Koniec: 15 grudnia, 2020
Kod: 3783WA
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • Tworzenia i edytowania harmonogramów zgodnych z wymaganiami prawnymi
 • Konsekwencji naruszania odpoczynków dobowych oraz tygodniowych
 • Optymalizacji kosztów godzin nadliczbowych
 • Wdrożenia i stosowania równoważnego systemu czasu pracy
 • Dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej
 • Konieczności wyznaczania i oznaczania dni wolnych od pracy
 • Odpowiedzialności wykroczeniowej osób planujących rozkłady czasu pracy

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową szkolenia są przede wszystkim kierownicy produkcji, brygadziści, team liderzy  oraz wszystkie pozostałe osoby odpowiedzialne w pierwszej kolejności za tworzenie harmonogramów.

Program

Normy, wymiary i limity:

 • Norma dobowa, tygodniowa
 • Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.
 • W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
 • Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin?

Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych

 • Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 • Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
 • Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 • W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?

Równoważny system czasu pracy

 • Kto może stosować równoważny czas pracy?
 • Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin
 • Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy
 • Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych.
 • Koszty jawne i ukryte zmiany systemu.
 • Zmiana okresu rozliczeniowego – wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń.

Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników?

 • Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
 • Korzyści i wady wynikające z kilkumiesięcznych okresów rozliczeniowych

Elementy RODO w harmonogramach

 • Jakie informacje mogą być umieszczane na publikowanych harmonogramach?
 • W jakich miejscach nie należy zamieszczać grafików?
 • Kto może mieć wgląd do danych dotyczących rozkładu czasu pracy?
 • Stosowanie w praktyce zasady minimalizacji danych
 • Czy można łączyć harmonogramy kilku grup pracowników? - Pracownicy firmy, a personel outsourcingu lub APT
 • Czy pracownik może zażądać jego ukrycia na grafiku?

Część warsztatowa

 • Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).
 • Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.
 • Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 • Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.
 • Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
 • Zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
 • Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)
 • Uwzględnianie planu produkcji w grafikach (zaplanowana liczba godzin, a zakaz planowania godzin nadliczbowych)
 • Jak poprawnie zmienić grafik w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego
 • Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.