ObserwowaneDrukujEmail

Podatek dochodowy CIT/PIT 2020 – zmiany oraz aktualne problemy

Start: 26 sierpnia, 2020
Koniec: 26 sierpnia, 2020
Kod: 3663ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Program

Najważniejsze zmiany w CIT/PIT

1. Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

- wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)

- limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)

- rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych

- zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

- aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

- objaśnienia MF z 9.04.2020 r. w sprawie kosztów używania samochodów osobowych w firmie

2. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

- wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów

- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

- nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)

- rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot

- kolejne zawieszenie przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2020 r.

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

- podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania

- ulga na złe długi a zaliczki uproszczone – rozliczenie miesięczne, czy roczne?

- ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych

- zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie

- wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika – faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)

- odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

- skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

4. Najważniejsze zmiany związane z tarczą antykryzysową

- możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele walki z COVID-19 oraz na cele edukacyjne od podstawy opodatkowania

- wydłużenie terminu zapłaty zaliczek PIT od wynagrodzeń, pobranych w marcu, kwietniu oraz maju – jakie nowe terminy obowiązują?

- możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

- odroczenie terminu złożenia IFT-2

Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

- ciekawe orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)

- amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ustalenie wartości początkowej, zmiany wartości początkowej, ulepszenie a remont, korekty odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji, oprogramowanie jako wnip – kiedy amortyzować i od jakiej wartości, a kiedy zaliczać jednorazowo do KUP

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Podatek dochodowy CIT/PIT 2020 – zmiany oraz aktualne problemy

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*