ObserwowaneDrukujEmail

Podatek u źródła – aktualne problemy, orzecznictwo, praktyka

Start: 6 lipca, 2020
Koniec: 6 lipca, 2020
Kod: 3662ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Program

1. Zmiany w CIT/PIT w zakresie poboru podatku u źródła w 2019 i 2020 r.

- wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności, dokumenty jakie powinien posiadać płatnik – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów

- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

- nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)

- czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru (powyżej limitu 2 mln zł) na okres do 30.06.2020 r. oraz zapowiedź ich nowelizacji

2.
Podstawowe pojęcia związane z opodatkowaniem w transakcjach międzynarodowych

- Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

- Dochody osiągnięte na terytorium RP – zakres obowiązku poboru podatku w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów

- Zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce wynikające z ustawy o CIT/PIT

- Pojęcie zakładu w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami

3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Konwencja Modelowa OECD jako fundament umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – standardowe zapisy, kategorie dochodów, sposób interpretacji

- Przepisy ustawy o CIT/PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jaka jest między nimi relacja?

4. Opodatkowanie dywidend

- Dywidenda w ustawie o CIT

- Zakres pojęcia dywidendy w Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Zakres i warunki stosowania zwolnienia dla dywidend wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG

5. Opodatkowanie odsetek

- Podstawowe zasady opodatkowania odsetek w ustawie o CIT

- Zwolnienie dla odsetek wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG – warunki stosowania

- Opodatkowanie odsetek w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Klauzula rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner) w ustawie o CIT – w jaki sposób ogranicza ona stosowanie zwolnienia dla odsetek, wymagane oświadczenia, zmiany w klauzuli od 1.01.2019 r.

6. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz usług niematerialnych

- Zakres opodatkowania w ustawie o CIT

- Zakres pojęcia należności licencyjnych w świetle Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Prawa autorskie oraz znaki towarowe

- Licencje na oprogramowanie komputerowe (do własnego użytku, do odsprzedaży, tworzone na indywidualne zamówienie)

- Know-how

- Licencje na korzystanie ze zdjęć lub innych materiałów pobieranych z Internetu

- Usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, zarządzania, badania rynku oraz inne usługi niematerialne

- Użytkowanie urządzenia przemysłowego i handlowego – opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego

- Wynajem samochodów i innych środków transportu za granicą – pobór podatku u źródła

7. Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

- Dochody z nieruchomości na gruncie ustawy o CIT/PIT a zapisy Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Opodatkowanie dochodów z nieruchomości osiągniętych przez nierezydenta w Polsce

- Klauzula nieruchomościowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

8. Opodatkowanie wynagrodzeń

- Wynagrodzenia członków zarządu, członków rad nadzorczych, dyrektorów, menedżerów

- Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych za granicę oraz obcokrajowców przyjeżdżających do Polski

- Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej (tzw. test rezydencji)

9. Metody unikania podwójnego opodatkowania i zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła

- Metoda odliczenia proporcjonalnego
- Metoda wyłączenia z progresją

- Wyliczenie stopy procentowej podatku dochodowego

10. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne związane z poborem podatku u źródła (certyfikaty rezydencji, zeznania, deklaracje, informacje)

- Certyfikat rezydencji – kiedy muszę go mieć, jak długo jest ważny?

- Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu od 1.01.2019 r. – których należności dotyczy?, limit 10.000 zł

- Oświadczenia odbiorców należności, dotyczące braku zwolnienia z opodatkowania/posiadania kwalifikowanego udziału – kiedy są wymagane?

- Obowiązek złożenia IFT-R/IFT-2R, CIT-10Z

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl