ObserwowaneDrukujEmail

VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r.

Start: 26 sierpnia, 2020
Koniec: 26 sierpnia, 2020
Kod: 3655ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Program

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020 r.
- Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.01.2020 r.)
- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.01.2020 r.)
- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania
- Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – utrata prawa do stawki 0% od 1.01.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy

2. Eksport towarów

- Eksport pośredni i bezpośredni – różnice
- Obowiązek podatkowy w eksporcie – zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
- Warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)
- Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE

3. Transakcje łańcuchowe

- definicja transakcji łańcuchowej
- jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
- ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma) – najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego znaczenie
- nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w dostawie łańcuchowej od 1.01.2020 r.
- obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej
- transakcja łańcuchowa a prawo do stosowania stawki 0%
- transakcje łańcuchowe z dostawą eksportową albo importową – jak prawidłowo rozliczać?
- procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

4. Dostawa z montażem

- pojęcie dostawy z montażem – czy każda czynność polegająca na zmontowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu towaru skutkuje uznaniem dostawy za dostawę z montażem?
- wymagane dokumenty
- dostawa z montażem a WDT, WNT i eksport – różnice w rozliczeniu
- moment powstania obowiązku podatkowego w dostawie z montażem – wydanie towaru, czy zakończenie montażu?
- opodatkowanie zaliczek, płatności częściowych, ratalnych
- fakturowanie

5. Transgraniczne świadczenie usług

- Miejsce świadczenia usług – zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
- Definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności – jak ustalić miejsce wykonania usługi?
- Ryzyko powstania stałego miejsca świadczenia usług (fixed establishment) w innym kraju, w przypadku prowadzenia sprzedaży zagranicznej
- Usługi związane z nieruchomościami – zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne – zasady ustalania miejsca świadczenia
- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów – zasady ustalania miejsca świadczenia
- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach – jak ustalić zasady opodatkowania?
- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
- Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z transgranicznymi usługami
- Refakturowanie usług międzynarodowych
- Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
- Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką – zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r.

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*