ObserwowaneDrukujEmail

Absencje oraz zasiłki pracownicze w dobie koronawirusa

Start: 27 kwietnia, 2020
Koniec: 27 kwietnia, 2020
Kod: 3543ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

W trakcie szkolenia omawiana jest tematyka uprawnień związanych z rodzicielstwem w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla pracodawców, którzy chcą się dowiedzieć jakie są uprawnienia pracownicze (i niepracownicze) z tytułu rodzicielstwa i jakie obowiązki podmiotu zatrudniającego z tym związane przewidują przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz specustawa koronawirusowa i jej nowelizacja.

Program

 • Zasiłek opiekuńczy – kto i kiedy może z niego skorzystać?
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje, jakie są zasady jego przyznawania, jaki jest okres jego przyznawania?
 • Wysokość zasiłków opiekuńczych – jaka jest wysokość zasiłków i kto ponosi ich koszty?
 • Koronawirus a urlop macierzyński
 • Koronawirus a urlop rodzicielski
  • wymiar urlopu rodzicielskiego,
  • możliwość dzielenia urlopu na części,
  • zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia,
  • zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego,
  • możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy,
  • urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie,
  • urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.
 • Zasady wnioskowania o urlopy związane z rodzicielstwem:
  • wymogi wniosków składanych o urlop rodzicielski : „z góry” i „po kolei”,
  • konsekwencje wyboru sposobu złożenia wniosku lub wniosków w kwestii rezygnacji z urlopów oraz ich podziału na części,
  • konsekwencje wyboru sposobu złożenia wniosku lub wniosków w kwestii wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 • Urlop ojcowski
  • komu przysługuje urlop ojcowski?
  • wymiar urlopu ojcowskiego,
  • zasady i tryb udzielania urlopu ojcowskiego,
  • wniosek o urlop ojcowski,
 • Zasady udzielania urlopu wychowawczego:
  • Zasady korzystania z urlopu wychowawczego do 6. roku życia dziecka,
  • wymiar urlopu wychowawczego,
  • podział urlopu wychowawczego na części,
  • możliwość wspólnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka,
  • wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy
  • urlop wychowawczy przysługujący na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich a specustawa koronawirusowa.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Absencje oraz zasiłki pracownicze w dobie koronawirusa

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*