ObserwowaneDrukujEmail

Prawo pracy dla menadżerów – zarządzanie pracownikami w dobie COVID - 19

Start: 27 kwietnia, 2020
Koniec: 27 kwietnia, 2020
Kod: 3538ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

W dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i coraz bardziej restrykcyjnych środków stosowanych przez władze polskie i zagraniczne do jej zwalczania konieczna jest znajomość praw i obowiązków pracowników, a także świadomość możliwych działań które mogą zostać podjęte przez władze w celu zatrzymania pandemii.

Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami w produkcji ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy.

Niezwykle ważne jest więc, aby osoby zarządzające pracownikami dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość ram prawnych zarządzania pracownikami. W dobie pandemii natomiast konieczna jest świadomość tego, jak szczególne przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz praktyka wymuszona przez oczekiwania społeczne czy sytuację międzynarodową zmienia relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z przepisami stosowanymi podczas zwalczania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i skutkami istniejących i nowych zasad.
 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.

Program

 • Prawo pracy w dobie koronawirusa:
  • Jak działają nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
  • Co jeśli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej?
  • Czy praca zdalna jest równoznaczna z kodeksową telepracą?
  • Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania,
  • Jakie zasady dotyczą przestoju w zakładzie?
  • Jakie możliwości daje władzom tzw. specustawa antywirusowa i ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w kontekście zatrudniania pracowników i pracy zakładów?
  • Delegacje służbowe w okresie epidemii
 • Czas pracy:
  • Czas pracy z formułą pracy zdalnej – skuteczne metody zarządzania czasem pracy w okresie wzmożonego zagrożenia zarażeniem;
  • w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
  • Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
  • kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
  • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
  • Godziny nadliczbowe:
   • w jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
   • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
   • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
   • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 • Urlopy
  • Koronawirus a urlopy – czy można wysyłać pracowników na urlop w związku z epidemią? Czy pracownik może odbywać kwarantannę podczas urlopu?
  • Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych.
  • Udzielanie urlopów na żądanie
  • Możliwość odwołania pracownika z urlopu
  • Inne absencje pracownicze
  • Urlopy okolicznościowe
  • Krwiodawcy
  • Wyjścia prywatne
  • Szkolenia (BHP i zwykłe)
  • Badania lekarskie
 • Kary dyscyplinarne
  • Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady:
  • Terminy związane z nakładaniem kar
  • Rodzaje kar
  • Rozmowa z ukaranym
  • Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp.
  • Za co można pracownika karać
  • Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy:
  • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?
 • Rozwiązywanie umów
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron
  • Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
  • Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
  • Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę
  • Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
  • Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
  • Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym
  • Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?
  • Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Prawo pracy dla menadżerów – zarządzanie pracownikami w dobie COVID - 19

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*