ObserwowaneDrukujEmail

Zatrudnianie cudzoziemców w czasach COVID - 19

Start: 8 kwietnia, 2020
Koniec: 8 kwietnia, 2020
Kod: 3509ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:1 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Panująca epidemia koronawirusa przyczyniła się do wprowadzenia kontroli na granicach Polski co może utrudniać przemieszczanie się pracowników zarówno z Ukrainy jak nawet w strefie Schengen.

Powyższe rodzi pytanie jak bieżąca sytuacja wpłynie na sprowadzanie nowych pracowników do Polski oraz późniejszy proces legalizacyjny cudzoziemca?

Program

 • Wyzwania wobec sytuacji wywołanej pandemią
  • Pakiet osłonowy, a cudzoziemcy – wnioski praktyczne.
  • Zasady przedłużania dokumentów pobytowych i i legalizujących pracę w dobie koronawirusa
  • Czy cudzoziemiec może pracować w różnych konfiguracjach dokumentów pobytowych i legalizujących pracę.
  • Zasady kierowania cudzoziemców wjeżdżających do Polski na kwarantannę (w jaki sposób „zaoszczędzić” dni oświadczenia, poinformowąc urząd o opóxnineiu, zgłosić rezygnację)?
  • Praca na „stemplu” bez stempla – zasady składania wniosków o zezwolenia pobytowe (różne konfiguracje).
  • Jak postępować w przypadku osób, których dokumenty wygasły? Czy możemy liczyć na abolicję w tym zakresie?
 • Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Ile godzin w tygodniu/miesiącu
  • może pracować cudzoziemiec zatrudniony na podstawie oświadczenia? – interpretacje PIP i MRPiPS
  • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
  • „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  • Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 • Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 • Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 • Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 • Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 • Omówienie formularzy urzędowych
 • Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl