ObserwowaneDrukujEmail

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020/2021 – „Solidarni z Białorusią”

Start: 3 grudnia, 2020
Koniec: 3 grudnia, 2020
Kod: 3887GD
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)
Zapisz się
Formularz
Oświadczenie VAT
Dofinansowanie BUR

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Program

 1. [NOWOŚĆ] Plan „Solidarni z Białorusią”:
  1. Uproszczone zasady wjazdu do Polski,
  2. Uproszczenie zasad zatrudniania obywateli Białorusi.
 2. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
  1. Rozwiązania „Tarczy antykryzysowej” dla cudzoziemców:
   • Czy skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy przepisów ustawy o COVID-19 spowoduje brak legalności zatrudnienia cudzoziemca z powodu zmiany warunków pracy?
   • Czy potrzebne będzie nowe zezwolenie na pracę albo oświadczenie jeśli zmienią się warunki pracy cudzoziemca w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy?
  2. Najbardziej aktualne problemy i wątpliwości prawne które powstały podczas reagowania na „koronakryzys”:
   • [NOWOŚĆ] Nowe wzory kart pobytu.
   • Jakie dokumenty trzeba złożyć aby postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostało wszczęte? Czy wystarczy sam wniosek bez załączników?
   • Co się może stać jeśli cudzoziemiec który zaczął pobyt w ramach ruchu bezwizowego wyjedzie bez złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy? Czy każdy musi składać wniosek?
  3. Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?
  4. Jak wygląda kwestia przekraczania granic?
  5. Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”?
  6. Jak działa przedłużenie ważności oświadczeń i zezwoleń na pracę?
  7. Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?
  8. Czym się różni sytuacja cudzoziemca który był w Polsce kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego od tego który przyjechał później?
  9. Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?
 3. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  5. "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  6. Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  7. Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  8. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
 4. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
  2. Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
  3. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  5. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 5. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  1. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  2. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  3. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  4. Posiadacze Karty Polaka
  5. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  6. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 6. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  1. Jak formułować ofertę pracy?
  2. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 7. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 8. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 9. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
 10. Omówienie formularzy urzędowych, case study
 11. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.