ObserwowaneDrukujEmail

Podatki 2020/2021 – najważniejsze uchwalone i planowane zmiany w VAT/CIT/PIT

Start: 3 grudnia, 2020
Koniec: 3 grudnia, 2020
Kod: 3950ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)
Zapisz się
Formularz
Oświadczenie VAT
Dofinansowanie BUR

Prowadzący

Program

  1. Podatek VAT
  2. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.10.2020 r.

- wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT

- zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K

- czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?

- nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji – obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne

- obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK – które faktury raportować z kodem MPP?

- dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK

- nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?

- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

  1. Ułatwienia dokumentacyjne w imporcie towarów rozliczanym na zasadach uproszczonych – od 1.10.2020 r.
  2. Pakiet SLIM VAT – od 1.01.2021 r.

- podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości

- likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy

- nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus – zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów

- ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych

- wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów

- zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z VAT dla dostaw dokonywanych przez rolników ryczałtowych

- wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji

- umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży

- zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

  1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – odmienne zasady obowiązujące w roku 2020 oraz 2021

- podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania

- ulga na złe długi a zaliczki uproszczone – rozliczenie miesięczne, czy roczne?

- ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych

- zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie

- wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika – faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)

- odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

- skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

  1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT

- ogólne zasady i szczegółowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, podmioty uprawnione do tej formy opodatkowania, wysokość ryczałtu, podstawa opodatkowania, domiar podatku

- ograniczenia podmiotowe w zakresie możliwości wyboru ryczałtu

- wybór i rezygnacja z ryczałtu jako formy rozliczenia podatku dochodowego, sprawozdawczość

- minimalny okres, na który ryczałt może zostać wybrany

- obowiązek utworzenia funduszu inwestycyjnego, zasady dokonywania odpisów na fundusz inwestycyjny, zaliczenie tych odpisów do kosztów uzyskania przychodu

- przepisy szczególne dotyczące rozpoznania przychodów i kosztów w rozliczeniu roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem, ustalenie dochodu z przekształcenia w odniesieniu do podatników przekształcających się z jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki osobowej w spółkę kapitałową i chcących skorzystać z ryczałtu

- rozliczenie strat powstałych przed skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

- sposób opodatkowania dywidendy wypłaconej przez spółkę kapitałową korzystającą z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

 

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.