ObserwowaneDrukujEmail

BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI SPÓŁKI GIEŁDOWEJ sugestywna i wiarygodna komunikacja emitenta w sieci zastosowanie cybersemantyki w relacjach z inwestorami

Start: 27 lutego, 2020
Koniec: 27 lutego, 2020
Kod: 2908WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1250,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cybersemantyka to transdyscyplinarna dziedzina praktyki marketingowej, definiująca reguły wiarygodności oraz sugestywności komunikacji w cyberprzestrzeni.

Cybersemantyka definiuje retoryczne i leksykalne cechy e-komunikatów w relacji do ich wpływu na emocje, motywacje, refleksje oraz postawy odbiorcy.

Pieniądze to emocje, a ryzyko ich utraty, to silne emocje. Komunikacja emitenta w sieci, jest zatem sztuką, bo jest to komunikacja ściśle związana z pieniędzmi.

Komunikaty emitenta wymagają umiejętnej transkrypcji technokratycznego języka finansowego, na język społeczny, nie robiąc w tym najmniejszego błędu.

W takim komunikacie, czasem jedno słowo może wywołać tajfun nieprzewidywanych reakcji. Nie tylko rynek, ale także sieć niczego nie wybacza i nie zapomina.

Uniknięcie takiego błędu i wydobycie z e-komunikatu cech wiarygodności, sugestywności i motywacji, jest właśnie celem naszego spotkania.

Cele sesji instruktażowej:

 • Poznanie i opanowanie mechanizmów tworzenia wiarygodnej, sugestywnej argumentacji, opinii i informacji o Spółce Akcyjnej w przestrzeni internetowej. Wzmacnianie wiarygodności spółki, przez wykorzystanie specyfiki percepcji e-komunikatów i inżynierii słowa pisanego w komunikacji z inwestorami.
 • Opanowanie praktycznej, cybersemantycznej umiejętności eliminowania negatywnej siły opiniotwórczej. Udoskonalenie procesu uwiarygodnienia informacji przekazywanej przez emitenta w przestrzeni internetowej.
 • Praktyczne pozyskanie innowacyjnych metod kontroli motywacji potencjalnego inwestora i ugruntowanie konkurencyjności spółki, poprzez praktyczne wykorzystanie w e-komunikacji wniosków z zakresu cybersemantyki.
 • Zwiększenie ekspansji podmiotu poprzez metodyczne wykorzystanie reguł cybersemantyki w redagowaniu sprawozdań, raportów, a także tworzenie maksymalnie wiarygodnych e-komunikatów, opisów aktywności spółki, determinujących bezpieczeństwo i motywację odbiorców. Ekspansja poczucia przewidywalności statusu marki emitenta w optyce inwestorów.

Komentarz autora:

Wartością wypływającą z uczestnictwa w tej sesji instruktażowej, jest pozyskanie kwalifikacji inżynierii słowa pisanego, eliminującego nieufność, antagonizm i opór odbiorcy e-komunikatu. Współczesna nauka udokumentowała wiele anatomicznych zależności wpływu słowa pisanego na system nerwowy, emocje, motywację i postawy odbiorcy. Siła sugestywności słowa pisanego zależy nie tylko od samej treści argumentu, ale też od wielu czynników gramatycznych i leksykalnych. Na procesy motywacyjne odbiorcy, oddziałuje m.in. sama architektura zdania, jego konstrukcja składniowa, strona bierna lub czynna, a także typy grafemów (fonemy, morfemy, typ samogłoski i spółgłoski w słowie, architektura czcionki, szyk wierszy, akapitów itp.) Słowo pisane rządzi się zupełnie innymi prawami siły społecznej i sugestywności, niż słowo mówione. O wartości tego spotkania, przesądza fakt, że proponowane tu instrumenty wpływu są efektywne, a nie są powszechne. Przewaga konkurencyjna wynika m.in. nie tylko z samego sukcesu finansowego spółki, lecz także z jakości komunikatu o tym sukcesie. Mam przeświadczenie, że warto umieć więcej, niż inni. Tym bardziej wobec widocznego współcześnie, wzrostu ludzkiego  lęku egzystencjalnego oraz  powszechnej tendencji do generalizowania opinii.

Sesja adresowana jest do: moderatorów komunikacji internetowej, copywriterów, dla Marketingu, PR oraz pozostałego personelu, dla którego przydatność powyższych  kwalifikacji jest niekwestionowana.

Program

 • Stereotypowe błędy e-komunikacji – specyfika percepcji inwestora
  • składnia i strona zdania obniżająca wiarygodność tekstu
  • typy spójników i partykuł konfliktogennych w tekście
  • leksemy dominacyjne: deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne
  • wpływ typu czcionki i grafiki tekstu na system nerwowy odbiorcy
  • słowa „ parzące” i hermetyczny żargon finansowy
 • Algorytmy wiarygodnej e-informacji o spółce ( język wiarygodnego emitenta)
  • strategia argumentacji SIP ( tzw. implanty psychodynamiczne)
  • e-retoryka wiarygodności ( rzeczowniki ejdetyczne i abstrakcyjne)
  • e-retoryka wiarygodności ( czasowniki statyczne i dynamiczne)
  • e- retoryka wiarygodności (przymiotniki względne i bezwzględne)
  • Model Logogenu Mortona (siła jednego słowa w tekście)
 • Algorytmy kontroli napięć, oszczerstw i eskalacji hejtu
  • cechy eliminujące ryzyko krytyki i inicjacji spirali konfliktu w sieci
  • buforowanie dynamiki anonimowej krytyki i hejtu w sieci
  • semantyczne klucze w budowaniu więzi i bezpieczeństwa w sieci
  • semantyczne klucze zarządzania klimatem emocjonalnym w sieci
 • Eliminacja pułapek w e-komunikacji emitenta wg Schematu Shannona
  • wykorzystanie w konstrukcji przekazu Entropii Shannona
  • wykorzystanie w tekście Reguły Złożoności Kołomogorowa
  • wykorzystanie w tekście Zasady Flechtnera
  • pseudoinformowanie dysymulacyjne
  • parainformowanie konfuzyjne
  • metainformowanie konfuzyjne

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl