ObserwowaneDrukujEmail

E- NEGOCJACJE KUPIECKIE - trening techniki e-negocjacyjnej

Start: 27 kwietnia, 2020
Koniec: 27 kwietnia, 2020
Kod: 2906WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
900,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cele i efekty treningu:

 • Wywołanie wzrostu sprawności negocjowania warunków współpracy na drodze e-korespondencyjnej.
 • Pozyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie e-negocjacyjnej argumentacji i sugestywności  handlowej.
 • Osiągnięcie wymiernego wzrostu kwalifikacji w dziedzinie kontroli spirali konfliktu negocjacyjnego i „ łamania” impasu.
 • Udoskonalenie strategii negocjowania warunków finansowych, poprzez maksymalne wykorzystanie reguł e-sugestywności słowa pisanego (cyber-semantyka).
 • Wzmocnienie szlaku trwałych relacji z partnerem, na drodze budowania zaufania, więzi i wiarygodności w komunikacji elektronicznej.
 • Umiejętność zastosowania w procesie e-negocjowania tzw. analizy leksykalnej czyli diagnozy osobowości partnera, na podstawie ekspresji słów i form gramatycznych.

Uczestnicy:

Osoby, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje m.in. e-korespondencyjną rolę nawiązywania współpracy, kooperacji i negocjowania z partnerem, niejednokrotnie występującym z pozycji monopolistycznej, czyli z pozycji siły.

Od autora:

Trening jest kompletnym i logicznie uporządkowanym procesem doskonalenia sprawności negocjowania w kanale e-korespondencyjnym. Zawiera współczesne osiągnięcia  nauki i praktyki negocjacyjnej, a szczególnie zastosowanie cyber-semantyki, jako dziedziny dokumentującej  charakterystyczny wpływ e-komunikacji, na system nerwowy, postawy i emocje odbiorcy. Efektywność komunikacji elektronicznej, jest zdeterminowana innymi prawami i metodami sugestywności zawodowej, niż zwyczajowa komunikacja foniczna.  Ta właśnie różnica,  uzasadnia wartość tego  treningu.

Program

 • Runda wstępu:
  • wskazanie celu zajęć
  • ustalenie reguł współpracy
  • krótka refleksja nad dotychczasowymi metodami e-negocjowania

Cel dydaktyczny:

Wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego, wytworzenie optymalnego klimatu emocjonalnego, ustalenie zasad dyscypliny pracy oraz zarysowanie głównych trudności operacyjnych w roli e-negocjacyjnej.

 • Sugestywność słowa pisanego:
  • cyber-semantyka (wpływ słów, treści i form gramatycznych w e-komunikacji, na system nerwowy odbiorcy oraz jego motywację)
  • cyber-semiotyka (wpływ kodów obrazowych, znaków, symboli i architektury czcionki na siłę perswazji i sugestywności w e- korespondencji handlowej )
  • trening adaptacyjny, ćwiczenia symulacyjne, korekty

Cel dydaktyczny:

Zobrazowanie i praktyczne opanowanie, wszystkich ważnych elementów wzmocnienia przekazu negocjacyjnego oraz rozwinięcie u uczestników zdolności sterowania emocjonalnym klimatem dialogu.

 • Analiza leksykalna- psychospołeczny profil partnera negocjacyjnego:
  • leksykalna diagnoza osiowych cech mentalnych partnera
  • wykorzystanie tejże diagnozy do negocjacyjnych celów taktycznych

Cel dydaktyczny:

Wykształcenie u uczestników praktycznej umiejętności rozpoznawania systemu wartości i osobowościowych źródeł motywacji partnera dialogu, a następnie wykorzystanie tej wiedzy w zakresie wpływu i argumentacji.

 • Specyfika i modele taktyczne e-negocjowania :
  • modele otwarcia, strategie „wojny pozorów”
  • taktyki argumentacji wg. modeli tzw. „Koni Trojańskich” i „Strategii Gejzerów”
  • taktyki negocjowania ceny, tzw. złudzenia walencyjne
  • diagnoza negocjacji podstępnych (ofensywa i defensywa) - kupiecka szkoła Jeshiwy (żydowska sztuka kupiecka)
  • konwencje negocjacyjnej strategii szachowej Kasparowa (model rosyjski)
  • trening symulacyjny, korekty, informacje zwrotne

Cel dydaktyczny:

Wykształcenie u uczestników zdolności identyfikowania mechanizmów wpływu psychologicznego, stosowanych przez negocjatorów zarówno intuicyjnie jak również świadomie (techniki defensywne). Opanowanie najefektywniejszych zawodowo, powierzchownie niewidocznych, metod determinacji postaw partnera negocjacyjnego (techniki ofensywne). Praktyczne opanowanie strategii wpływu e-negocjacyjnego.

 • Kontrola impasu e-negocjacyjnego i reagowanie w konflikcie:
  • doskonalenie e- retoryki kontroli konfliktu negocjacyjnego
  • łamanie oporu e-negocjacyjnego i wychodzenie z impasu
  • prewencja napięć negocjacyjnych w fazie zamknięcia
  • trening praktyki wygaszania konfliktu w e-negocjowaniu

Cel dydaktyczny:

Praktyczna adaptacja najbardziej adekwatnych,  efektywnych technik kontroli impasu i konfliktu e-negocjacyjnego. Trening ułatwiający swobodę i rutynowość zastosowania powyższej retoryki w warunkach presji e-negocjacyjnej.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl