ObserwowaneDrukujEmail

TAKTYKI WYWIADU POZNAWCZEGO W PRAKTYCE AUDYTORSKIEJ - trening prowadzenia przesłuchań w audycie i kontroli wewnętrznej – technika Baldwina, jako zastosowanie ukrytej presji psychologicznej

Start: 28 maja, 2020
Koniec: 29 maja, 2020
Kod: 2905WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1490,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Uczestnicy treningu:

Stosowny personel, którego rola zawodowa obejmuje m. in. procesy audytowe,  zdobywanie informacji, prowadzenie przesłuchań i weryfikację autentyczności zeznań. Departamenty kontroli, audytu, komórki rewizyjne, departamenty bezpieczeństwa w bankach, urzędach skarbowych, sekcje detektywistyczne w firmach ubezpieczeniowych, audytorzy i personel kontroli wewnętrznej.

Cele treningu:

Poszerzenie u uczestników kwalifikacji z zakresu technik audytu,  zdobywania informacji, przesłuchiwania personelu, podejrzanych i świadków. Profesjonalna diagnoza kłamstwa i bluffu. Aranżacja optymalnej, zindywidualizowanej do celu i podmiotu, strategii przesłuchania. Socjotechniki rozbijania zmowy milczenia i algorytmy oceny potencjalnych zagrożeń defraudacyjnych.

Komentarz – na jakich podstawach praktycznych opiera się trening ?

Praktycy czynności śledczo-dochodzeniowych, czyli policjanci, detektywi i prokuratorzy na drodze swoich doświadczeń zawodowych (licznych przesłuchań) określili w intuicyjny, naturalny sposób dwie kategorie przesłuchiwanych (podejrzanych i świadków). Podział ten klasyfikuje przesłuchiwanych na: przesłuchiwanych skłonnych do współpracy (ekspresja lęku lub konformizmu), oraz przesłuchiwanych nieskłonnych do współpracy (ekspresja biernego oporu i nonkonformizmu). W stosunku do jednych jak i do drugich, stosuje się inne techniki w przesłuchaniach. W oparciu o obserwację i analizę, psychologowie specjalizujący się w psychologii sądowej i kryminalistyce, dokonali  praktycznej ilustracji tychże metod.

Pomijając szczegółowe techniki motywowania podejrzanego lub świadka do zeznań, można wyróżnić dwie generalne strategie prowadzenia przesłuchań. Pierwsza z nich, zalecana w stosunku do przesłuchiwanego nieskłonnego do współpracy, przyjmującego postawę biernego oporu lub arogancji, to amerykańska technika Buckleya . Druga strategia, mająca zastosowanie w stosunku do przesłuchiwanego skłonnego do współpracy, to brytyjska technika Baldwina. Ogólnie można powiedzieć, że pierwsza z nich, czyli technika Buckleya, opiera się na otwartej presji,  psychomanipulacji, podstępie i bluffie. Technika Baldwina opiera się natomiast na dobrym przygotowaniu, planowaniu i wyższych umiejętnościach społecznych przesłuchującego. Zakłada budowanie relacji, a nawet personalnej więzi i wyklucza demonstrację osobistej niechęci oraz agresji werbalnej przesłuchującego. W koncepcji Baldwina celem jest  subtelne (nie ostentacyjne) wywołanie konfliktu intrapsychicznego w sferze emocjonalnej i wolicjonalnej podejrzanego. Wywołanie w jego psychice amalgamatu sprzecznych emocji. Pomieszanie lęku z agresją, agresji z bezradnością, bezradności z poczuciem winy itd. Ten dysonans stanowi o ukrytej sile presji.

Dwie powyższe strategie zawierają ok.15 technik psychologicznych, mających praktyczne zastosowanie w dialogu przesłuchania. Ponadto na podstawie badań stwierdzono, że najlepsi, najbardziej efektywni oficerowie w jednym przesłuchaniu w stosunku do jednego podejrzanego stosują średnio 5,62 techniki, spośród 15-stu im znanych. Tak więc można wnioskować, że efektywność przesłuchiwania, zależy m. in. od bogatego repertuaru technik dialogu i zdolności kierowania nastrojem emocjonalnym w zmiennych warunkach wywiadu poznawczego.

Trening ten, zawiera w swej treści adaptację wyłącznie nieinwazyjnych technik zawartych w dwóch ogólnych strategiach, jak również szereg innych mechanizmów przesłuchiwania, opartych na modelach zgodnych z konwencją poszanowania humanistycznych wartości człowieka.

Program

 • Runda otwarcia
  • wprowadzenie do problematyki i wskazanie na cele treningu
 •  Psychologia presji w komunikacji 5-kanałowej
  • wpływ kodów komunikacji na układ nerwowy i emocje odbiorcy; wpływ słów, składni, form gramatycznych, emisji głosu, ekspresji ciała
  • wpływ cech wyposażenia pomieszczenia ( typ oświetlenia, zjawiska barwne itp.)
  • wnioski i sugestie adaptacyjne
 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne w procesie przesłuchiwania
  • rozwinięcie systemu kar i nagród psychologicznych w dialogu
  • wywoływanie stanów bezradności (hamowanie transmarginalne)
  • Efekt Otella, Ryzyko Brokawa i Efekt Bumerangowy w przesłuchiwaniu
  • wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjne
 • Strategie przesłuchiwania- adaptacja ścieżek dialogowych i trening
  • poznanie modeli wywiadu poznawczego, w oparciu o gotowe arkusze coachingowe
  • przesłuchiwanie osoby bez jej określonego statusu (co wie na dany temat)
  • przesłuchiwanie osoby o statusie podejrzanego
  • przesłuchiwanie osoby o zdefiniowanym statusie winy lub współudziału
  • przesłuchiwanie osoby o statusie świadka
  • przesłuchiwanie w celu rozbicia zmowy milczenia
  • wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjne
 • Modele interwencji prewencyjnych
  • wywiad poznawczy, mający na celu określić podatność departamentu na nadużycia
  • strategie zabezpieczające departament przed potencjalnymi nadużyciami
  • ćwiczenia symulacyjne z wykorzystaniem arkuszy coachingowych (system binarny)
 • Trening taktyki wiązanej
  • model oparty na trójkącie Karpmana
  • model ukrytej presji w sekwencji 2:1
  • model ukrytej presji 3:1
  • system psychopresji typu „ Papierowy Smok” ( stymulacja reakcji paranoidalnych )
 • Trening detekcji kłamstwa i bluffu 
  • trening detekcji kłamstwa oparty na analizie lingwistycznej
  • test błędów 
  • analiza kodów mimiki i emisji głosu
  • test Ashafenburga
  • test pokerowy (detekcja kłamstwa w mikrosygnałach głosu i neuromimiki)

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: TAKTYKI WYWIADU POZNAWCZEGO W PRAKTYCE AUDYTORSKIEJ - trening prowadzenia przesłuchań w audycie i kontroli wewnętrznej – technika Baldwina, jako zastosowanie ukrytej presji psychologicznej

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*