ObserwowaneDrukujEmail

BEHAWIORALNA DIAGNOZA CECH KRYTYCZNYCH -TECHNIKI PROGNOZOWANIA ZAGROŻEŃ PERSONALNYCH W BIZNESIE- model wywiadu i ocena kryteriów kłamstwa, gry społecznej i cech aspołecznych

Start: 27 lutego, 2020
Koniec: 27 lutego, 2020
Kod: 2904WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
900,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Komentarz:

Cechy hiperinstrumentalne (manipulacja otoczeniem ludzkim), czy też wrogie intencje człowieka, są zwykle głęboko skrywane za maską osobistego wdzięku, fascynującej osobowości, zniewalających manier i  zdawałoby się, naturalnej sugestywności. Zazwyczaj kłamca i socjopata robi wrażenie bardziej wiarygodnego, niż niejeden uczciwy człowiek. Zazwyczaj zachowanie aspołeczne osoby, jest uwarunkowane genetycznie, a także epigenetycznie. Realne zagrożenie, stanowią także ludzie nie obarczeni genetyczną aberracją, lecz będący w obliczu życiowej destrukcji. Dla twoich celów jest to bez znaczenia. Twoim celem jest widzieć ich prawdziwą twarz. Widzieć ją, przed podjęciem decyzji.

Uczestnicy:

Osoby odpowiedzialne za nabór kadry w bankach, urzędach, służbach publicznych, inwestorzy oraz wszyscy, dla których obdarzanie ludzi zaufaniem jest aktem strategicznym.

Poziom zaawansowania i profil wykształcenia uczestników nie determinuje sensu obecności.

Efekty treningu:

Udoskonalenie osobistych kompetencji prewencyjnych, poznanie obiektywnych wzorców prowadzenia i interpretacji wywiadu w kierunku rozpoznawania  Złośliwego Narcyzmu (Zespół Chłodu), cech makiawelicznych - hiperinstrumentalnych oraz patologicznych kłamców ( m.in. Zespół Delbrucka). Zdolność odczytywania w ludziach wrogich intencji i prognozowania potencjalnych zachowań aspołecznych.

Formuła dydaktyczna:

Przyjazna i atrakcyjna edukacyjnie forma. Kameralne sympozjum, gwarantujące swobodę kontaktu z prowadzącym, wzajemną wymianę refleksji, indywidualne odniesienia oraz efekt dydaktyczny.

UWAGA:

Wysoką wartość praktyczną spotkania, zapewnia opracowanie przez autora gotowych scenariuszy diagnostycznych, testów, pytań, opisów możliwych reakcji i ich interpretacji. Pytania oraz interpretacje odpowiedzi – reakcji, opisane są w arkuszach. W chwili rozpoczęcia spotkania, powierzane są uczestnikom na własność, jako instrukcje praktyczne.

Program

Przebieg spotkania obejmuje prezentację technik i praktyczny instruktaż w trzech modułach.

  • Profilowanie i prognozowanie na podstawie wiedzy biograficznej i wniosków behawioralnych

Instruktaż samodzielnego posługiwania się matrycą do profilowania osiowych cech osobowości oraz adaptacja tworzenia prognozy prewencyjnej (przewidywanie zagrożeń ze strony ludzkich postaw i zachowań)

  • Tercje diagnostyczne – instruktaż i adaptacja metod diagnozy cech krytycznych

Instruktaż, analiza i adaptacja praktyczna diagnozowania w ludziach cech krytycznych np. etyka-moralność, stosunek do ludzi, altruizm itp. Wykorzystanie w diagnozie ludzi analizy leksykalnej czyli profilowania na podstawie ekspresji i cech  używanych słów i form gramatycznych (także analiza lingwistyczna)

  • Diagnoza kłamstwa, detekcja maskowania emocji i prawdziwych intencji

Instruktaż i praktyczna adaptacja detekcji kłamstwa oraz fałszowania emocji - rozpoznanie gry. W module m.in. wykorzystane będą techniki kryminalistyczne. Tak samo jak dwa poprzednie moduły, tak ten także zawiera ścisły opis kwalifikacji i instrukcję zastosowania proponowanych technik diagnostycznych.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe
  • notatnik i długopis
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl