ObserwowaneDrukujEmail

Behawioralna diagnoza genu RS 4950 - trening diagnozy cech przywódczych, uwarunkowanych genetycznie. Testy fantomowe w identyfikacji genu przywództwa

Start: 12 marca, 2020
Koniec: 13 marca, 2020
Kod: 2903WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1490,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cele: konstelacja optymalnych cech lidera, zawiera także znaczący udział kwalifikacji niewyuczonych, eksponowanych w roli menedżerskiej nieświadomie, bezrefleksyjnie i intuicyjnie. Te właśnie naturalne, spontaniczne odruchy, zdeterminowane są m.in. specyficzną sekwencją DNA. Ów charakterystyczny genotyp jest możliwy do identyfikacji w trakcie rekrutacji kandydata na menedżera, metodą tzw. testów fantomowych. Jest to bateria scenariuszy zadaniowych, w których intencje osoby diagnozującej (kryteria obserwacyjne) są głęboko ukryte, a same scenariusze są tak aranżowane, że diagnozowany menedżer nie ma możliwości wykorzystania wiedzy wyuczonej. Wykonując swoje zadania w tym nietypowym module interview, menedżer jest skazany wyłącznie na odruchy kompetencji wrodzonych i intuicyjnych.

Ponadto w epilogu treningu nastąpi przekazanie uczestnikom treningu powyższych instrumentów diagnostycznych wraz z przeniesieniem praw autorskich, a także uprawnieniem do ich bezlimitowego stosowania w warunkach rekrutacyjnych.

Warsztat adresowany jest dla: personelu HR, członków zarządów, których jedną z ról zawodowych jest obsada kierownictwa firmy oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem powyższych kwalifikacji.

Uzasadnienie profilu treningu:

 • Tradycyjne testy, narzędzia psychometryczne i nawet najbardziej finezyjne  scenariusze wywiadu rekrutacyjnego, nie pozwalają na gwarantowane prognozowanie o potencjalnych zachowaniach menedżera. Umożliwiają jedynie określenie cech w postaci statycznej, a nie dynamicznej. Oznacza to, że prawdziwe rokowanie, wymaga prawdziwego kontekstu.
 • Zwykle standardowe instrumenty diagnostyczne pozwalają na identyfikację osobowości, niektóre uzdolnienia i talenty, a także cechy procesów myślowych. Natomiast najcenniejsza jest odpowiedź na pytanie: Jakie kwalifikacje, w ściśle wyznaczonych kryteriach ewaluacyjnych,  wykaże obecnie diagnozowany menedżer w realnych warunkach zawodowych?
 • Jedynym, niekwestionowanym polem badawczym, są testy fantomowe, czyli specjalnie aranżowane scenariusze zadaniowe, które są ekwiwalentem realnych zadań, wykonywanych w zupełnie innej rzeczywistości zawodowej. Konkludując jest to obserwacja zachowań menedżera „w przyszłości”.
 • Udział w powyższym treningu pozwoli na bardziej precyzyjne obsadzanie stanowisk kierowniczych, poprzez pozyskanie samodzielności stosowania
  testów fantomowych, oraz formalne otrzymanie  praw autorskich do ich nielimitowanego użytkowania.

Komentarz: Wszystkie zawarte w treści treningu i prezentowane metody diagnozy menedżerów są zgodne z normami prawa. Ich metodyka i zawodowa adaptacja jest z punktu widzenia prawa cywilnego oraz prawa pracy, w pełni akceptowana. Diagnoza genetycznych cech behawioralnych przywódcy nie jest przejawem dyskryminacji, a także nie niesie takiego ryzyka. Cechy genotypowe są jednymi z wielu kryteriów w wyborze rekrutowanych kandydatów na menedżerów. Nie determinują, ani nie przesądzają o wartości menedżera w jego roli zawodowej.

Trening prowadzony jest językiem powszechnie przystępnym, a nomenklatura specjalistyczna (trudniejsze słowa, nazwy) jest natychmiast przez prowadzącego wyjaśniana. Uczestnicy treningu nie muszą legitymować się wykształceniem psychologicznym, ani medycznym. Wiele technik diagnostycznych opiera się tu na praktyce i doświadczeniach rekrutacyjnych w strukturach amerykańskich służb specjalnych (OSS-poprzednik CIA), ujętych metodycznie w anglojęzycznej literaturze specjalistycznej m. in. „ Assessment of Men” Selection of Personnel for the Office of  Strategic Services.

Źródła naukowe treści i podstawy formalne szkolenia : dokumentacja naukowa i publikacje badań oparte są na analizie komparatystycznej Harvard University, New York University, University of California, University College of London.

Know-how behawioralnej diagnostyki genu RS stanowi własność intelektualną autora i prowadzącego. Trener legitymuje się zarówno stosownym dorobkiem naukowym, profilowym wykształceniem jak również koherentnym do treści treningu przebiegiem ścieżki zawodowej.

Program

 • Runda otwarcia
  • wzajemne poznanie, przedstawienie celu i metodyki spotkania
  • wprowadzenie do behawioralnej diagnozy genetycznej menedżera
 • Mapa psychograficzna menedżera
  • zestawienie menedżerskich cech dogmatycznych (cechy podstawowe)
  • profilowanie dymensji temperamentu i potrzeby dominacji
  • tendencje kompensacyjne (oś narcyzmu, cechy tyraniczne i skala lęku)
 • Test fantomowy „Wieża Eiffla”
  • diagnoza efektywności kierowania w warunkach presji, stresu i chaosu
  • trening wykonania testu, ewaluacji i prognozowania potencjalnych reakcji  
 • Test fantomowy „Miasto”
  • diagnoza tendencji do przejmowania inicjatywy i postawy facylitacji w zespole
  • trening wykonania testu, ewaluacji i prognozowania potencjalnych reakcji
 • Profilowanie oparte na analizie leksykalnej
  • wyłanianie cech dominacyjnych na podstawie ekspresji leksykalnej
  • trening samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i ewaluacji
  • analiza i meta-analiza wniosków i prognozowanie zawodowe
 • Profilowanie prewencyjne
  • diagnoza cech aspołecznych na podstawie behawioralnej oceny sekwencji i ekspresji genu receptora dopaminy D4DR
  • instruktaż praktycznego zastosowania skryptu z zakresu profilowania
 • Runda zamknięcia
  • runda pytań, konkluzji i refleksji metodycznych

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl