ObserwowaneDrukujEmail

V Konferencja Ceny Transferowe 2019/2020 – nowe podejście do transakcji realizowanych w grupach podmiotów powiązanych

Start: 9 grudnia, 2019
Koniec: 10 grudnia, 2019
Kod: 2474KO
Lokalizacja: Warszawa, Hotel Marriott
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1790,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce dużej nowelizacji polskich przepisów w zakresie cen transferowych, jaka weszła w życie z początkiem roku 2019. Przedstawimy charakterystykę zmian i ich konsekwencje dla podatników, zaproponujemy dyskusję na temat możliwych podejść systemowych w grupach podmiotów powiązanych do nowych obowiązków.

Podczas drugiego dnia dyskutować będziemy na temat znaczenia analiz porównawczych, zmieniającego się podejścia do ich stosowania przez organy podatkowe. Omówimy możliwości jakie pozostają po stronie podatników w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych, konsekwencje jakie niosą ze sobą praktyczne trudności z pozyskaniem danych, wskażemy różnice między analizą porównawczą a analizą zgodności. W ramach podsumowania konferencji omówimy aktualne podejście organów podatkowych do kontroli cen transferowych u podatników.

Partnerzy

Patroni medialni

 

 

Program

Dzień I

PANEL 1 – Nowe podejście do obowiązków podmiotów powiązanych na gruncie przepisów obowiązujących w 2019 roku - Prowadzący dr Andrzej Dmowski

 • Duża nowelizacja przepisów dot. cen transferowych w 2019 roku – charakterystyka najważniejszych założeń;
 • Definicja ceny transferowej – cel i oczekiwany rezultat zdefiniowania pojęcia ceny transferowej;
 • Znowelizowane pojęcie podmiotów powiązanych – skutek wprowadzenia nowych limitów - podejście do identyfikowania podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowych;
 • Nowy sposób identyfikowania transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu;
 • Zmniejszenie zakresu transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym na rzecz większej transparentności oraz szczegółowości przekazywanych informacji;
 • Uproszczone formy określania cen i dokumentowania (safe harbours) dla transakcji wewnątrzgrupowych oraz usług finansowych – przesłanki i zasady stosowania;
 • Korekty cen transferowych – mechanizmy stosowania korekt dopuszczone wg. nowych przepisów;
 • Zmiany w obowiązkach raportowych i sprawozdawczych.

PANEL 2 Obowiązki podmiotów obowiązanych - Prowadzący: Leszek Dutkiewicz

 • Master file a polityka cen transakcyjnych w grupie;
 • Zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
 • Rodzaje dokumentacji grupowych funkcjonujących w grupach;
 • Master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej;
 • Podsumowanie różnic w zakresie obligatoryjnych elementów dokumentacji podatkowych wg. stanu prawnego 2019 a stanu z okresu 2017-2018

PANEL 3 Sporządzanie dokumentacji podatkowych - Prowadzący: Leszek Dutkiewicz

 • Zasady dotyczące nowych wymogów formalnych dokumentacji lokalnej,
 • Zawartość poszczególnych części dokumentacji:
  • opis podmiotu powiązanego;
  • opis transakcji;
  • analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,
  • informacje finansowe.
 • Dokumentacje grupowe - treść dokumentacji grupowej,
 • Zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;

PANEL 4 Jakie praktyczne wyzwania czekają podatników w związku z wejściem w życie nowych przepisów - Prowadzący: dr hab. Marcin Jamroży

 • Problematyka okresu przejściowego – możliwość dokumentowania roku 2018 na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r – skutki wyboru „nowych zasad” do sporządzenia dokumentacji za 2018 rok;
 • Możliwość wykorzystania dotychczas funkcjonujących wzorów dokumentacji podatkowych po nowelizacji;
 • Obowiązek stosowania ceny rynkowej – konsekwencje praktyczne w planowaniu współpracy w grupie podmiotów powiązanych;
 • Wartości niematerialne wykorzystywane w grupach – konsekwencje w zakresie cen transferowych;
 • Polityka cen transferowych – wykorzystanie grupowej polityki a wartości niematerialne i usługi realizowane w grupach;
 • Praktyczne konsekwencje korzystania z rozwiązań uproszczonych;
 • Możliwe rozwiązania systemowe upraszczające proces stosowania cen rynkowych, analizowania i dokumentowania realizowanych transakcji;
 • Aktualne prace MF i ich praktyczne znaczenie dla podatników (prace Forum Cen Transferowych, objaśnienia MF w zakresie cen transferowych)
 • Rozstrzygnięcia polskich organów podatkowych istotne dla usług realizowanych w grupach;

Dzień II

PANEL 1 Analizy porównawcze – aktualna praktyka i nowe podejścia - Prowadzący Leszek Dutkiewicz

 • Charakter analiz porównawczych w stanie prawnym od 2019 roku;
  • Kiedy sporządzamy „analizę porównawczą”, a kiedy „analizę zgodności”;
  • Wymóg stosowania metod podatkowych dla określania cen w transakcjach – zasady określania metody dla rodzaju transakcji, preferencje co do metod, możliwość stosowania „innych” metod;
  • Perspektywa sporządzania analiz porównawczych – analizowana strona transakcji, wykorzystanie analiz przez obie strony transakcji, miejsce analizy porównawczej w dokumentacji (lokalnej i grupowej);
  • Rodzaje danych wykorzystywanych przez podatników – źródła pozyskania danych i sposoby ich wykorzystania;
  • Czy dane wewnętrzne nadal będą traktowane priorytetowo;
  • Minimalny zakres danych wymaganych do sporządzania analizy – problem dostępności danych porównywalnych;
  • Dane kalkulacyjne, ich udostępnianie dla potrzeb organów podatkowych a zakaz używania „secret comparables”
  • Możliwość wykorzystania danych ofertowych dla potrze analizy cen transferowych;
  • W jakich sytuacjach analiza zgodności będzie właściwym wyborem, jaj ją uzasadnić.

PANEL 2  Szczególne rodzaje transakcji wymagające specyficznego podejścia - Michał Serafin

 • Usługi w grupach kapitałowych – problem podatników i organów podatkowych;
  • Usługi wewnątrzgrupowe – charakterystyczne transakcje typowe dla grup kapitałowych – rodzaje i sposoby prezentacji w dokumentacjach podatkowych lokalnych i grupowych;
  • Zasady zawierania transakcji finansowych i zabezpieczających w grupach kapitałowych;
  • Transakcje restrukturyzacyjne w ujęciu cen transferowych;
  • Transakcje finansowe o zasięgu międzynarodowym – próba wypracowania jednolitego podejścia na forum międzynarodowym – prace OECD i JTPF.

PANEL 3 Działania kontrolne i weryfikacyjne w zakresie cen transferowych - Prowadzący Leszek Dutkiewicz

 • Aktualne statystyki dotyczące kontroli podatkowych w obszarze cen transferowych;
 • Wnioski z dotychczas przeprowadzonych kontroli;
 • Branże, jednostki i transakcje najbardziej narażone na szczegółową weryfikację w zakresie cen transferowych;
 • Przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych – na co zwrócą uwagę kontrolujący;
 • Konsekwencje stwierdzenia uchybień w zakresie stosowania zasady ceny rynkowej oraz w zakresie wadliwości sporządzonych dokumentacji podatkowych;
 • Jak przygotować się do kontroli z perspektywy podatnika;
 • Rezygnacja z uproszczonych porozumień cenowych – dla kogo korzystne jest zgłoszenie się do procedury APA;
 • Dyskusja końcowa na tematy budzące największe zainteresowanie, podsumowanie.

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny

Ceny promocyjne - obowiązują do 18 listopada!

1590 zł netto + VAT dla dwóch i więcej osób z jednej firmy

1390 zł netto + VAT dla stałych Klientów Russell Bedford