ObserwowaneDrukujEmail

Konferencja podatki 2019/2020 – przegląd kluczowych zmian

Start: 18 listopada, 2019
Koniec: 19 listopada, 2019
Kod: 2471KO
Lokalizacja: Warszawa, Hotel Marriott
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1790,00 PLN PLN (bez VAT)

Partnerzy

Patroni medialni

 

 

 

 

Program

Dzień I

Zmiany w VAT planowane na 2020 r. (Łukasz Chłond)

 • Nowe zasady dotyczące split payment (podzielonej płatności);
  • system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
  • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
  • wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
  • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
  • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
  • likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
  • nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
  • nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
  • obowiązkowy split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  • wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
  • split payment a transakcje w walucie obcej,
  • split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,
  • wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT.
 • Zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT – Uznanie numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawka 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • Zmiany stawek VAT na niektóre towary od 1 kwietnia 2020;
 • Obowiązywanie Wiążącej Informacji Stawkowa od 1 kwietnia 2020;
 • Wycofanie deklaracji VAT na rzecz nowego JPK VAT;
 • Zakres danych w nowym JPK VAT – przejście w JPK VDEK, wraz z odejściem od składania deklaracji (wprowadzenie sankcji w wys. 500zł za każdy błąd – od 1 kwietnia).
 • Likwidacja deklaracji VAT od 2020 r.

 Zmiany w VAT od 2019 r. (Łukasz Chłond)

 • Biała lista podatników – początek funkcjonowania i konsekwencje wprowadzenia systemu;
  • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
  • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.
 • Zmiany dotyczące kas rejestrujących oraz zakresu informacyjne przy wystawiania paragonów;
 • Nowe zasady dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych;
  • wprowadzenie uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym,
  • zharmonizowanie regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych,
  • zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT – Uznanie numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawka 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • Zmiany dotyczące rozliczania ulgi na złe długi;
 • Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych,
 • Zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia VAT – szczególne przypadki;
 • Zasady dotyczące rozliczania płatności (przedpłaty, zaliczki, zapłata częściowa);
 • Czynności weryfikacyjne i kontrolne administracji podatkowej w zakresie VAT;
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie VAT
 • Prawo do odliczenia VAT w 2019 r. – wybrane zagadnienia
  • od zakupu alkoholu, usług cateringowych i innych wydatków gastronomicznych,
  • od zakupu usług noclegowych i pakietów konferencyjnych,
  • od wydatków związanych z pojazdami,
  • od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
  • od wydatków w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,

MDR – przekazywanie informacji o schematach podatkowych (Leszek Dutkiewicz)

 • Nowa regulacja w zakresie schematów podatkowych (MDR) – podstawowe założenia i terminy
 • Sankcje w związku z raportowaniem schematów podatkowych
 • Wątpliwości związane z raportowaniem schematów podatkowych

Dzień II

Fakturowanie oraz korekty VAT w 2019 r.: (Tomasz Biel)

 • Faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
 • Zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego –korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
 • Zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,
 • Korekta „do zera” a anulowanie faktury,
 • Zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
 • Faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

Zmiany w podatkach dochodowych  - 2020 r. (dr Andrzej Dmowski)

 • Zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%;
 • Zmiany dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodu;
 • Ulga na złe długi w PIT i CIT - ulga dotyczyć będzie transakcji handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.;
 • Stosowanie nowych zasady poboru podatku u źródła;
 • Konsekwencje dokonania płatności na niezgłoszony rachunek bankowy w kontekście rozpoznania kosztów uzyskania przychodu;
 • Zmiany dotyczące PIT dla pracowników;
 • Zmiany dotyczące małych podatników.

Zmiany w podatkach dochodowych  - 2019 r. (dr Andrzej Dmowski)

 • Zmienione zasady rozliczania straty podatkowej (możliwość jednorazowego rozliczenia straty do 5 mln zł);
 • Stosowanie stawki podatku CIT 9%;
 • Zmiany dotyczące rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodów;
 • Raportowanie schematów podatkowych;
 • Zasady określania dodatkowego zobowiązania podatkowego w CIT;
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie podatków dochodowych.

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych (Leszek Dutkiewicz)

 • Nowe zasady ogólne ustalania obowiązku stosowania cen rynkowych i sporządzania dokumentacji, nowe limity;
 • Wyłączenia i uproszczenia – w jakich przypadkach znajdą zastosowanie;
 • Ograniczenie liczby podmiotów i transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym na rzecz większej szczegółowości sporządzanej dokumentacji;
 • Dokumentacja lokalna i dokumentacja grupowa – nowe wymogi;
 • Możliwość uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego (APA);
 • Kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz cen rynkowych, obowiązki informacyjne.

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny

Ceny promocyjne

1590 zł netto + VAT dla dwóch i więcej osób z jednej firmy

1390 zł netto + VAT dla stałych Klientów Russell Bedford