ObserwowaneDrukujEmail

V Kongres Prawa Pracy 2019/2020

Start: 17 października, 2019
Koniec: 18 października, 2019
Kod: 2412KO
Lokalizacja: Warszawa, Hotel Marriott
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1790,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców; dokumentacji pracowniczej i ochrony danych osobowych pracowników po zmianach. Omówione zostaną także zagadnienia poświęcone świadectwom pracy oraz dokumentacji badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem najnowszych zmian; nowej polityki migracyjnej a także urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności oraz uprawnień urlopowych związanych z rodzicielstwem.

Podczas drugiego dnia dyskutować będziemy na tematy dotyczące czasu pracy; mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy; nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych; Pracowniczych Planów Kapitałowych – pierwszych wpłat i potrąceń

Partnerzy

Patroni medialni 

Program

Dzień I

09:30 – 10:00

rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:00 - 11:00

Zatrudnianie cudzoziemców – mobilność wewnątrzunijna (nowe ułatwienia) – (Gabriel Vilkas)

 • Mobilność wewnątrzkorporacyjna (zmiany 2019)
 • Mobilność studentów
 • Mobilność naukowców
 • Mobilność członków rodzin naukowców

11:00 – 11:15

przerwa kawowa

11:15 – 12:15

Dokumentacja pracownicza i ochrona danych osobowych pracowników po zmianach (Michał Nocuń)

 • Sposób prowadzenia akt osobowych – podział na 4 części
 • Długość przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej
 • Zasady przechowywania i wydawania dokumentacji pracowniczej
 • „Elektronizacja” akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • Nowa ewidencja czasu pracy
 • Zasady prowadzenia listy obecności
 • Jakich danych pracodawca może żądać od osób rekrutowanych i od pracowników?
 • Jakie są zasady monitoringu pracowników po zmianach?

12:15 – 13:15

Świadectwo pracy oraz dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem najnowszych zmian (Jolanta Karakow - Jaśkiewicz)

 • Zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia świadectwa pracy
 • Rodzaje wymaganych badań lekarskich,
 • Zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy
 • Rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania
 • Zniesienie obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych bhp dla niektórych pracowników administracyjno-biurowych

13:15 – 14:00

lunch

14:00 – 1500

Nowa polityka migracyjna – jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców może przynieść w latach 2019-2020 - (Michał Nocuń)

 • Założenia nowej polityki migracyjnej
 • Czym się różni od poprzedniej?
 • Jakie zmiany w przepisach i w praktyce może przynieść?

15:00 – 16:00

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem (Jolanta Karakow – Jaśkiewicz)

 • Nabycie i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego
 • Urlop bezpłatny
 • Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy
 • Urlop macierzyński i rodzicielski
 • Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu
 • Urlop ojcowski

19:30

wyjście do teatru

Dzień II

09:30 – 10:00

rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:00 - 11:00

Czas pracy 2019/2020 (Przemysław Ciszek)

11:00- 11:15

przerwa kawowa

11:15 – 12:15

Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy – najnowsze zmiany od września 2019 r. (Sebastian Koczur)

 • Pojęcie mobbingu i dyskryminacji
 • Mobber i ofiara mobbingu
 • Obowiązki pracodawcy
 • Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji
 • Czas pracy, urlopy pracownicze i uprawnienia pracownicze a zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • Prawne konsekwencje stosowania praktyk mobbingowych

12:15 – 12:30

przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (Ewa Buchowiecka)

 • Dane osobowe, które można żądać od kandydata do pracy oraz pracownika;
 • Dane szczególnych kategorii i dane biometryczne
 • Zgoda pracownika – na wniosek czy z inicjatywy własnej?
 • Przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – dokumentacja i jej przechowywanie
 • Wytyczne UODO w zakresie danych osobowych w zatrudnieniu
 • Uprawnienia pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników
 • Nowe wzory kwestionariuszy osobowych.

13:30 – 14:30

lunch

14:30 – 15:30

Pracownicze Plany Kapitałowe – pierwsze wpłaty i potrącenia (Ewa Buchowiecka)

 • Podstawowe zasady systemu PPK
 • Terminy obowiązywania PPK
 • Uczestnicy PPK
 • Wpłaty dokonywane do PPK, w tym wpłata powitalna i dopłaty roczne
 • Ewidencja PPK
 • Instytucje finansowe – zasady zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Portal PPK
 • Przepisy karne

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny

Ceny promocyjne

1590 zł netto + VAT dla dwóch i więcej osób z jednej firmy

1390 zł netto + VAT dla stałych Klientów Russell Bedford