ObserwowaneDrukujEmail

Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi. Oszczędzać czy nie?

Start: 7 czerwca, 2019
Koniec: 7 czerwca, 2019
Kod: 1876KO
Lokalizacja: Warszawa, Hotel Intercontinetal
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
890,00 PLN PLN (bez VAT)

Partnerzy

 

 

Program

 • Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK - Ewa Buchowiecka
 • Podmiot zatrudniający
 • Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy
 • Osoby zatrudnione
 • Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK?
 • Przekazywanie wpłat do PPK
  • Wpłaty od państwa
  • Wpłaty osób zatrudnionych
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • Rozwiązanie antykryzysowe
  • Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK
  • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • Wybór instytucji finansowej - Katarzyna Ziólkowska
  • Podpisanie umowy o zarządzanie PPK
  • Podpisanie umowy o prowadzenie PPK
  • Terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
  • Zmiana instytucji finansowej
 • Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK
  • Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK
  • Wznowienie dokonywania wpłat do PPK
  • Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat
  • Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy
 • Inwestowanie środków w PPK
 • Dysponowanie oszczędnościam
  • Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia
  • Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat
  • Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK
  • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
 • Nadzór nad funkcjonowanie PPK - dr Marcin Wojewódka
 • Sankcje
  • kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK
  • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
  • odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
  • skutki nakłaniania do rezygnacji z PPK

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Intercontinental

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Ceny promocyjne

790 zł netto + VAT dla 15 pierwszych osób

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl