ObserwowaneDrukujEmail

Konferencja Podatkowa Silesia 2019 - aktualne regulacje na 2019 rok oraz planowane zmiany w zakresie VAT i podatków dochodowych

Start: 9 maja, 2019
Koniec: 10 maja, 2019
Kod: 1858KO
Lokalizacja: Katowice, Park Hotel Diament
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1450,00 PLN PLN (bez VAT)

Partnerzy

 

 

 


Program

Dzień I

ZMIANY W SYSTEMIE PODATKOWYM I PODATKU VAT

 • KLUCZOWE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWE ORAZ W SYSTEMIE PODATKOWYM - dr A. Dmowski, L. Dutkiewicz

  • klauzula unikania prawa podatkowego w nowej formule,

  • nowe regulacje w zakresie schematów podatkowych, rodzaje schematów, obowiązki korzystających i wspomagających,

  • znowelizowane zasady uzyskiwania interpretacji podatkowych,

  • zmiany w zakresie mocy ochronnej interpretacji podatkowych,

  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zakres stosowania.

 • UCHWALONE ZMIANY W PODATKU VAT - Ł. Chłond

  • metoda podzielonej płatności – aktualne problemy, wprowadzenie obowiązku stosowania dla niektórych towarów i usług

  • nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych

  • zmiany w zakresie ulgi na złe długi

  • nowa definicja pierwszego zasiedlenia

  • planowana likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_VDEK

  • nowa matryca stawek VAT oraz wiążąca informacja stawkowa

  • należyta staranność jako warunek odliczenia podatku naliczonego

  • planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych

 • NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTOWANE ZMIANY NA 2020 ROK - T. Biel
   
  • transakcje łańcuchowe – opodatkowanie obecnie i planowane zmiany od 2020 r. – przykłady praktyczne
  • WDT – definicja, od 2020 rejestracja do VAT UE nabywcy jako przesłanka materialnoprawna zwolnienia
  • magazyn typu call of stock – nowe zasady opodatkowania od 2020 r.

Dzień II

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH

 • CENY TRANSFEROWE - L. Dutkiewicz
  • nowa kompleksowa regulacja zagadnienia,
  • kluczowe zmiany zakresu obowiązku dokumentacyjnego,
  • nowa definicja podmiotów powiązanych,
  • przypadki wyłączenia obowiązków dokumentacyjnych (m.in. nowe reguły dotyczące transakcji krajowych),
  • nowe uproszczone rozwiązania typu „safe harbour”,
  • problemy okresu przejściowego,
  • kierunki dalszych zmian.
 • PODATKI DOCHODOWE CIT - P. Wójciak

  • exit tax,

  • IP box,

  • opodatkowanie kryptowalut - nowe zasady,

  • rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodów osobowych,

  • podatek u źródła, zmiany w zakresie posługiwania się certyfikatami rezydencji, stosowanie stawek zredukowanych/zwolnień wynikających z UPO, opinia o stosowaniu,

  • nowa stawka CIT – 9% - zasady stosowania

  • rozliczenia strat na nowych zasadach

 • PODATKI DOCHODOWE CIT - P. Wójciak

  • podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach

  • ograniczenia w rozliczaniu w kosztach wydatków na usługi niematerialne,

  • ograniczenia w rozliczaniu w kosztach odsetek (koszty finansowania dłużnego)

  • wyodrębnienie źródła przychodów zyski kapitałowe – skutki po stronie przychodów i kosztów

 • PODSUMOWANIE, PANEL DYSKUSYJNY

Lokalizacja

Katowice, Park Hotel Diament****, ul. Wita Stwosza 37

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Ceny promocyjne

1100 zł netto + VAT dla 10 pierwszych osób

1390 zł netto + VAT dla dwóch i więcej osób z jednej firmy

1190 zł netto + VAT dla stałych Klientów Russell Bedford