ObserwowaneDrukujEmail

IV Konferencja Ceny transferowe 2018/2019 – kierunki zmian

Start: 26 listopada, 2018
Koniec: 27 listopada, 2018
Kod: 1265KO
Lokalizacja: Warszawa, Hotel Marriott
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1790,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce realizacji obowiązków dokumentacyjnych, wprowadzonych obowiązującą już nowelizacją z początku 2017 roku. Rok 2018 jest okresem, w którym podatnicy w wielu przypadkach po raz pierwszy stanęli przed zadaniem przygotowania dokumentacji według nowych zasad. Celem jaki stawiają sobie prowadzący panel jest próba poszukiwania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania praktyczne.

Podczas drugiego dnia dyskutować będziemy na temat planowanych dalszych zmian w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych. Zaprezentowana niedawno propozycja nowelizacji wprowadza daleko idące zmiany w tym zakresie. Drugi dzień zakończy się interaktywną ankietą podczas której wszyscy uczestnicy konferencji będą mogli wypowiedzieć się co do dyskutowanych tematów, wskazując które zagadnienia w obszarze cen transferowych stanowią dla nich najtrudniejsze wyzwania oraz jakiego rodzaju rozwiązania są najbardziej oczekiwane ze strony podatników

Partnerzy

 

Patroni medialni

 

 

 

 

 

Program

Dzień I

POWITANIE

 • Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z nowymi dokumentacjami
  • Aktualny stan prawny dotyczący wymogów dokumentacyjnych – wnioski płynące z prac prowadzonych z podatnikami nad sporządzeniem nowych dokumentacji podatkowych;
  • Kogo tak naprawdę dotyczą obowiązki dokumentacyjne w 2018 roku – czy tylko grupy kapitałowe / grupy podmiotów powiązanych;
  • Praktyczne wątpliwości dotyczące ustalenia zakresu obowiązku dokumentacyjnego, zasady stosowania progów dokumentacyjnych, stosowanie wytycznych administracji skarbowej;
  • Sporządzanie dokumentacji lokalnych – elementy dokumentacji, które wiążą się z największymi trudnościami po stronie podatników;
  • Dokumentacja grupowa – praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji grupowych w polskich i międzynarodowych grupach kapitałowych, kwestia ograniczonego dostępu do danych;
  •  Okoliczności utrudniające terminową realizację obowiązków dokumentacyjnych, kompletowanie danych dla sporządzenia lokalnych dokumentacji podatkowych;
  •  Obowiązki raportowe dotyczące grup kapitałowych polskich i międzynarodowych – jak prawidłowo sporządzić CIT-TP, praktyczne aspekty opracowania danych koniecznych do sporządzenia raportu;
 • Usługi wewnątrzgrupowe, transakcje finansowe
  • Usługi w grupach kapitałowych – problem podatników i organów podatkowych;
  • Zasady zawierania transakcji finansowych i zabezpieczających w grupach kapitałowych;
  • Transakcje finansowe o zasięgu międzynarodowym – próba wypracowania jednolitego podejścia na forum międzynarodowym – prace OECD i JTPF;
  • Usługi wewnątrzgrupowe – charakterystyczne transakcje typowe dla grup kapitałowych – rodzaje i sposoby prezentacji w dokumentacjach podatkowych lokalnych i grupowych;
  • Wartości niematerialne wykorzystywane w grupach – konsekwencje w zakresie cen transferowych;
  • Polityka cen transferowych – wykorzystanie grupowej polityki a wartości niematerialne i usługi realizowane w grupach;
  • Rozstrzygnięcia polskich organów podatkowych istotne dla usług realizowanych w grupach;
 • Działania kontrolne i weryfikacyjne w zakresie cen transferowych
  • Aktualne statystyki dotyczące kontroli podatkowych w obszarze cen transferowych;
  • Wnioski z dotychczas przeprowadzonych kontroli;
  • Branże, jednostki i transakcje najbardziej narażone na szczegółową weryfikację w zakresie cen transferowych;
  • Przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych – na co zwrócą uwagę kontrolujący;
  • Jak przygotować się do kontroli z perspektywy podatnika;

Dzień II

 • Projekt dużej nowelizacji w zakresie cen transferowych
  • Przebieg prac legislacyjnych nad nowelizacją przepisów w zakresie cen transferowych;
  • Definicja ceny transferowej – cel i oczekiwany rezultat zdefiniowania pojęcia ceny transferowej;
  • Nowy sposób identyfikowania transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu;
  • Uproszczone formy określania cen i dokumentowania (safe harbours) dla transakcji wewnątrzgrupowych oraz usług finansowych – przesłanki i zasady stosowania;
  • Korekty cen transferowych – założenia proponowanego rozwiązania;
  • Wymóg stosowania metod podatkowych dla określania cen w transakcjach – zasady określania metody dla rodzaju transakcji, preferencje co do metod, możliwość stosowania „innych” metod;
 • Analizy porównawcze – aktualna praktyka i nowe podejścia
  • Wymóg sporządzania analiz porównawczych w stanie prawnym 2017/2018;
  • Kiedy analiza porównawcza, a kiedy „opis zgodności”;
  • Opis zgodności z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty – czyli co dokładnie podatnik w takim opisie umieścić powinien;
  • Perspektywa sporządzania analiz porównawczych – analizowana strona transakcji, wykorzystanie analiz przez obie strony transakcji, miejsce analizy porównawczej w dokumentacji (lokalnej i grupowej);
  • Rodzaje danych wykorzystywanych przez podatników – źródła pozyskania danych i sposoby ich wykorzystania;
  • Minimalny zakres danych wymaganych do sporządzania analizy – problem dostępności danych porównywalnych;
  • Sporządzanie analiz porównawczych na przykładowych transakcjach w grupach kapitałowych - problemy praktyczne na podstawie doświadczeń współpracy z podatnikami;
  • Co zmieni się w zakresie zasad sporządzania analiz porównawczych po wejściu w życie opracowywanej nowelizacji przepisów;
 • Podsumowanie - konieczne kierunki dalszych zmian
  • Ankieta podsumowująca poruszane zagadnienia, określenie tematów o największym znaczeniu z perspektywy podatnika w zakresie cen transferowych;
  • Próba podsumowania oraz sformułowania wspólnych wniosków co do dalszych kierunków zmian.

DYSKUSJA KOŃCOWA I PODZIĘKOWANIA

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny

Ceny promocyjne

1590 zł netto + VAT dla dwóch i więcej osób z jednej firmy

1390 zł netto + VAT dla stałych Klientów Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl