ObserwowaneDrukujEmail

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowa możliwość dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem

Start: 18 sierpnia, 2020
Koniec: 18 sierpnia, 2020
Kod: 3918ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
250,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Sytuacja związana z rozwojem epidemii COVID-19 na świecie w 2020 r. skłoniła ustawodawcę do poszukiwania rozwiązań pozwalających na podejmowanie szybkich i efektywnych działań przez przedsiębiorców dotkniętych nagłą zmianą sytuacji rynkowej. Obok rozwiązań w zakresie pomocy finansowej, odroczenia terminów wykonania niektórych obowiązków, uproszczenia niektórych formalnych procedur, ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych w najbardziej uproszczonej ze wszystkich znanych dotychczas form.

Jednym z podstawowych czynników zagrożenia dla przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest szybko rozwijająca się spirala zadłużenia. Konieczność obsługi zaległości w regulowaniu zobowiązań generuje kolejne koszty oraz jest czasochłonna. Powoduje to, że przedsiębiorstwo zamiast skupiać posiadane zasoby na rozwoju, zabezpieczaniu i pozyskiwaniu źródeł koncentruje nakłady na działaniach wymuszonych przez wierzycieli. Nowe przepisy w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego mają za zadanie stworzyć dłużnikowi warunki, w których będzie mógł skoncentrować się na realnych działaniach mających na celu ratowanie przedsiębiorstwa. Służyć temu ma skutek w postaci zawieszenia możliwości prowadzenia czynności egzekucyjnych natychmiast po otwarciu postępowania. W połączeniu z możliwością wszczęcia samego postępowania praktycznie bez udziału sądu, nowe postępowanie ma szanse stać się

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które są zainteresowane możliwością przeprowadzania uproszczonego postępowania układowego w swoich przedsiębiorstwach.

Program

 1. Wprowadzenie – warunki, podstawy
 • okoliczności uchwalenia nowej ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19;
 • dla jakich przedsiębiorstw przeznaczone jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne;
 • najważniejsze korzyści jakie uzyskuje przedsiębiorca w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • w jakich sytuacjach restrukturyzacja w wariancie uproszczonym nie jest dopuszczalna;
 • różnice między uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym a podstawowymi procedurami;
 • mocne i słabe strony uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego;
 1. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • formalne warunki otwarcia restrukturyzacji w wariancie uproszczonym;
 • stwierdzenie zaistnienia sytuacji zagrożenia niewypłacalnością;
 • określenie dnia układowego;
 • sporządzenie spisu wierzytelności;
 • samodzielne działania dłużnika, współpraca z nadzorcą układu;
 • dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania;
 1. Sytuacja przedsiębiorstwa w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej;
 • zwykły zarząd, dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd;
 • opracowanie propozycji układowych;
 • kontakt z wierzycielami podczas otwartego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli;
 • głosowanie nad układem;
 • uprawnienia wierzycieli podczas postępowania.
 1. Zakończenie postępowania i dalsze działania
 • przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu;
 • zatwierdzenie układu przez sąd i jego skutki;
 • skutki odmowy zatwierdzenia układu;
 • skutki umorzenie postępowania;
 • możliwe dalsze działania dłużnika w przypadku odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania.
 1. Podsumowanie i dyskusja

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 12.30/13.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl