ObserwowaneDrukujEmail

PŁACE OD PODSTAW 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian

Start: 28 września, 2020
Koniec: 29 września, 2020
Kod: 3854KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
910,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Program

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASADY JEGO USTALANIA

 • Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Skala podatkowa od 2019/2020 r.
 • Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
 • Ograniczenie składek ZUS 2019 czy będzie w 2020
 • Koszty uzyskania przychodów w 2019/2020 roku
 • Wynagrodzenie minimalne- co to jest
 • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia – jakie są tego zasady
 • Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania- na co należy zwrócić uwagę
 • Ustalanie przychodu pracownika – co to jest przychód pracowni

TEORIA I PRAKTYKA CZYLI JAK WYLICZĆ WYNAGRODZENIA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto; ćwiczenia praktyczne
  • Ustalenie kwoty brutto
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
  • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
 • Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
 • Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
  • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
  • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
  • wypłacane za roczny okres
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę   obliczanego zasiłku
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
 • Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
 • E-zwolnienia do 30.06.2018 – NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

Umowy zlecenie

 • Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach - zbieg tytułu ubezpieczenia.
  • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia;
  • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
  • Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
 •  Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
  • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
  • limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?
 •  Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;
  • studentem
  • emerytem
  • własnym pracownikiem
  • z pełnym ZUS
  • ze składką zdrowotna
 • Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń  -  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
  • Kwoty wolne od potrąceń- JAK JĄ ZACHOWAĆ
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne – jak kwota wolna od potrąceń?
  • Potrącenia nie alimentacyjne - jak kwota wolna od potrąceń?
  • Co to jest kwota wolna od potrąceń?
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłków ZUS
  • Zbieg tytułów
  • Potrącenia na wniosek sądu karnego
  • Potrącenia administracyjne.
  • Potracenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za pracę
  • Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
  • Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
  • Kilka wypłat wynagrodzenia w jednym miesiącu a zajęcia komornicze.

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl