ObserwowaneDrukujEmail

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2020r.

Start: 2 października, 2020
Koniec: 2 października, 2020
Kod: 3839BY
Lokalizacja: Bydgoszcz
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
480,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku PIT obowiązujących od 2019 r. i planowanych w trakcie 2019 r. i od 2020 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku PIT;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów

Program

 • Nowe formularze związane z rozliczaniem 2019 r. – zasady wypełniania i różnice:
  • PIT-11 – uwzględnienie rozliczeń osób do 26 roku życia – podatek pobierany (brak oświadczenia) a podatek nie pobierany;
  • Wykazywanie składek ZUS z podziałem na okresy dla osób młodych – zasady wypełniania;
  • Uwzględnianie zmiany rozliczania od października 2019 r. – zasady rozliczeń obniżenia podatku PIT do 17%;
  • Inne zmiany w PIT-11;
  • Zmiany innych formularzy podatkowych: IFT-1R, załączniki do PIT-11;
  • Zmiany formularzy rocznych – różnice w rozliczeniach;
  • Nowe załączniki do zeznań rocznych – rozliczanie nowych ulg podatkowych.
 • Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia
  • Obliczanie wieku do zwolnienia podatkowego;
  • Kwota limitu w zastosowaniu zwolnienia;
  • Podatek zryczałtowany i zwolnienia od podatku a limit;
  • Koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniu z podatku;
  • Składki ZUS a zwolnienie podatkowe;
  • Moment uwzględniania zwolnienia podatkowego w 2019 r.;
  • Wzór oświadczenia o zwolnieniu;
  • Rozliczania w 2020 r. – bez wniosków i oświadczeń
  • Zmiany innych przepisów w związku z nowelizacją;
  • Przepisy przejściowe: sierpień 2019 r. oraz 2020 r. – dla kogo?
  • Zasady obliczania wynagrodzenia przed i o zmianie – przykłady
  • Problemy praktyczne: brak wniosku a stosowanie zwolnienia z podatku; zasady wyliczeń podatku w druku PIT-11 za 2018 r.
 •  Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% - zmiana od 1 października 2019:
  • Dla kogo obniżona stawka PIT;
  • Uzasadnienie zmian;
  • Zasada stosowania
  • Obliczanie stawki w przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej;
  • Limit stosowania obniżonej stawki;
  • Rozliczanie podatku za 2019 r. a stawka obniżona;
  • Zmiana innych ustaw;
  • Przepisy przejściowe
 • Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów- zmiana od 1 października 2019:
  • Wyliczanie kosztów zryczałtowanych obecnie;
  • Zryczałtowane koszty po zmianach;
  • Wysokość kwot kosztów podatkowych za 2019 r.;
  • Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych;
  • Koszty uzyskania przychodów podstawowe, podwyższone, z różnych zakładów pracy
  • Przepisy przejściowe – zakres obowiązywania.
 • Zmiana wysokości ulgi na podatek- - zmiana od 1 października 2019:
  • Dotychczasowa wysokość ulgi;
  • Kwota ulgi po zmianach;
  • Wpływ zmiany ulgi na rozliczenie roczne;
  • Wysokość ulgi a rozliczanie z małoletnim – możliwość uzyskania przez tą osobę dochodów do jakiej wysokości?
 •  Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. – zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.
  • Limit stawki 18% i 32%;
  • Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%;
  • Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego;
  • Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty – także w trakcie miesiąca;
  • Przykłady wyliczeń przed i po zmianie
 •  Ulga dla frankowiczów – podstawowe założenia:
  • Nowa zasada w nowej ustawie;
  • Podstawowe pojęcia ustawowe;
  • Pożyczka jako wsparcie;
  • Zasady zwrotu pożyczki;
  • Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie wsparcia;
  • Brak spłat nowej pożyczki a konsekwencje prawne;
  • Zmiany w podatku PIT – nowa ulga od podatku
  • Przepisy przejściowe
 • PPK – podstawowe założenia
  • Data wdrażania zmian uzależniona od ilości osób zatrudnionych – zasady obliczania;
  • PPK a PPE;
  • Zasady poboru składek do PPK;
  • Druki i wnioski stosowane w ramach PPK;
  • Instytucje finansowe funkcjonujące w ramach PPK;
  • Konieczność dostosowania programów płacowych i kadrowych w związku ze zmianami;
  • Problemy praktyczne dotyczące PPK: zakaz zniechęcania pracowników; koszty wdrażania systemu.
 •  Schematy podatkowe a zmiany w podatku PIT
  • Pojęcie schematu podatkowego;
  • Pracodawca jako promotor lub korzystający – kiedy występuje w jakiej roli;
  • Zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia a funkcjonowanie schematu podatkowego i obowiązek jego zgłoszenia;
  • Zmiana formy zatrudnienia z np. umowy o pracę na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy podlegający zgłoszeniu do US w ciągu 30 dni;
  • Inne przypadki funkcjonowania schematów podatkowych: umowy cywilnoprawne, 50% koszty uzyskania przychodów, itp.
 •  Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:
  • Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.;
  • Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT;
  • Obowiązek zgłaszania rachunków bankowych do US;
  • Możliwość zapłat podatku PIT i ZUS z tzw. rachunku VAT funkcjonującego w ramach split paymentu.
 • Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

Lokalizacja

Bydgoszcz

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl