ObserwowaneDrukujEmail

Różnice kursowe w księgach rachunkowych, skutki podatkowe – ujęcie praktyczne

Start: 2 grudnia, 2020
Koniec: 2 grudnia, 2020
Kod: 3822WR
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Podwyższenie i ugruntowanie wiedzy księgowych oraz innych osób chcących poznać szerzej zagadnienia rozliczenia różnic kursowych

Sposób prowadzenia szkolenia:

szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację, którą otrzymuje każdy uczestnik, interpretacje podatkowe i inne materiały dodatkowe.

Program

Rozdział I Rozliczanie różnic kursowych według metody bilansowej

 • Warunki wyboru metoda bilansowa i rezygnacji z tej metody
 • Skutki stosowania metody bilansowej
 • Kursy stosowane w transakcjach
 • Przykłady praktyczne stosowania metody bilansowej

Rozdział II Rozliczanie różnic kursowych według metody podatkowej

 • Wybór metody podatkowej i rezygnacji z tej metody
 • Skutki stosowania metody podatkowej
  • Zasady powstawania różnic rozpoznawalnych podatkowo
 • Transakcje od których powstają różnice kursowe podatkowe
 • Transakcje w wyniku których różnice podatkowe nie powstają
 • Kursy w aspekcie prawa podatkowego

Rozdział III Przykłady transakcji - różnice kursowe rozliczane metodą podatkową

 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • Środki trwałe zakupione za granicą – różnice kursowe a wartość początkowa
  • Przedpłaty w walucie obcej na środki trwałe
  • Regulacja zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
  • Faktury od kontrahentów zagranicznych (WNT i import)
  • Kredyt denominowany w walucie obcej a różnice kursowe
 • Konto walutowe, różnice kursowe z wyceny własnych środków w walucie obcej
 • Ewidencja lokat w walucie obcej
  • Prowizje z tytułu prowadzenia rachunku walutowego
 • Transakcje w związku z należnościami – różnice kursowe
  • Ujęcie należności w walucie obcej (WDT)
 • Zaliczki przekazane na zakup składników majątku obrotowego
  • Kapitalizacja odsetek od pożyczek w walucie obcej
  • Korekta faktury w walucie obcej – przeliczenie faktury, ewidencja, ujęcie we właściwym okresie
 • Kompensata w walucie obcej i złotych
 • Rozliczenie kontraktu forward
  • Rozliczenia ze wspólnikiem w walucie obcej

Rozdział IV Rozrachunki w walucie z kontrahentami krajowym – ewidencja, przeliczenie, skutki podatkowe

 • Faktury VAT wystawiane kontrahentom krajowym w walucie obcej
  • Faktury otrzymywane od kontrahentów krajowych w walucie obcej
  • Faktury z informacją w walucie obcej

Rozdział V Transakcje związane z zagraniczną podróżą służbową – ewidencja, aspekty podatkowe

 • Zaliczka na delegacje
  • Pobranie z rachunku złotowego
  • Pobranie z rachunku walutowego
  • Zaliczka w złotych jako równowartość w walucie
  • Pobranie z kantoru
 • Rozliczenie delegacji – kursy, ewidencja
  • Zaliczki w innej walucie niż rozliczona delegacja
  • Przeliczenie kosztów podróży służbowej w przykładach

Rozdział V Wycena aktywów i pasywów na koniec roku

 • Wycena należności
  • Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia
  • Wycena należności handlowych
  • Odpis aktualizujący należności
 • Wycena zobowiązań wobec kontrahentów w walucie obcej
 • Wycena kredytu walucie obcej wg skorygowanej ceny nabycia
 • Wycena rachunku walutowego, kasy zagranicznej
 • Wycena innych aktywów i pasywów

Rozdział VI Pytania, odpowiedzi, dyskusja

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat