ObserwowaneDrukujEmail

Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard

Start: 5 października, 2020
Koniec: 6 października, 2020
Kod: 3777ŁO
Lokalizacja: Łódź
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
880,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • Lepiej rozumieć proces zarządzania strategicznego i jego rolę w funkcjonowaniu firmy
 • Rozumieć istotę i sposób funkcjonowania BSC
 • Tworzyć cele strategiczne firmy w 4 perspektywach BSC
 • Posiadać umiejętność tworzenia mapy strategii
 • Posiadać umiejętność doboru mierników dla BSC
 • Zrozumieć sposób tworzenia kart strategii w perspektywach BSC
 • Zrozumieć sposób zastosowania metody Balanced Scorecard do oceny realizacji strategii przedsiębiorstwa

Program

PROJEKTOWANIE SYSTEMU BSC

 • Proces formułowania strategii firmy
 • Misja i wizja firmy
 • Trzy poziomy strategii
 • Analiza strategiczna otoczenia
 • Analiza strategiczna organizacji
 • Przełożenie strategii na działania operacyjne

ISTOTA BALANCED SCORECARD

 • Struktura BSC
 • Perspektywa finansowa
 • Perspektywa klienta
 • Perspektywa procesów
 • Perspektywa rozwoju
 • Krytyczne Czynniki Sukcesu w metodologii BSC

SYSTEM CELÓW STRATEGICZNYCH W BSC

 • Podstawowe zasady formułowania celów
 • Zdefiniowanie pojęcia celu i jego podstawowych atrybutów
 • Współzależność celów od strategii przedsiębiorstwa,
 • Wykorzystanie metody SMART w procesie wyznaczania celów,
 • Fazy procesu generowania celów
 • Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w czterech perspektywach BSC
 • Związki przyczynowo-skutkowe
 • Tworzenie mapy strategii
 • Tworzenie systemu mierników

WDRAŻANIE SYSTEMU BSC W FIRMIE

 • Proces wdrażania karty wyników w przedsiębiorstwie - „metoda krok po kroku”
 • Komunikowanie wyników
 • Kaskadowania BSC na wszystkie poziomy firmy
 • Warunki niezbędne do realizacji strategii przy wykorzystaniu metodologii BSC
 • Typowe problemy w procesie wdrażania BSC

Lokalizacja

Łódź

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl