ObserwowaneDrukujEmail

Delegowanie do krajów UE 2020 w dobie COVID-19 – podatki i ubezpieczenia z uwzględnieniem Dyrektywy UE 2018/957 od 30 lipca 2020 r.

Start: 17 sierpnia, 2020
Koniec: 17 sierpnia, 2020
Kod: 3682ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

W 2020 r. będziemy koncentrować się na wprowadzeniu zmian prawnych do delegowania na gruncie Dyrektywy UE 2018/957, która wejdzie w życie 30 lipca 2020 r. i spowoduje ograniczenie delegowania do 12 miesięcy, konieczność stosowania stawek przeciętych wynagrodzenia. W trakcie szkolenia omówimy propozycję zmian do polskiej ustawy w tym zakresie w kontekście objaśnień do ww. dyrektywy.

Szkolenie jest poświęcone w uświadomieniu różnic między delegowaniem,a podróżą służbową i co należy wybrać w danej sytuacji.

Ponadto uczestnicy poznają zasady opodatkowania PIT oraz ubezpieczenia społecznego związane z delegowaniem pracowników zagranicę.

Program

 1. Regulacje prawne dot. delegowania pracowników
  1. Omówienie kluczowych zmian na gruncie Dyrektywy UE 2018/947 oraz jej implementację do polskiej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
  2. Omówienie najważniejszych danych warunkach pracy i płacy w Niemczech i Francji według Dyrektywy UE 2018/957.
  3. Ramy prawne delegowania pracowników zagranicę: w ramach usług, do partnerów z grupy kapitałowej, w ramach wykonywania tymczasowego zatrudnienia.
  4. Różnice między delegowaniem a podróżą służbową i co wybierać.
  5. Omówienie dopuszczalnych form prawnych delegowania pracowników zagranicę wg dyrektyw europejskich
 2. Opodatkowanie PIT pracowników delegowanych zagranicę
  1. Jakie regulacje podatkowe analizujemy, gdy delegujemy pracowników krajów UE oraz pozostałych państw i co z nich wynika.
  2. Delegowany pracownik: polski rezydent podatkowy, a może już niemiecki/brytyjski rezydent podatkowy i jak to wpływa na rozliczenia PIT (omówienia zasad ustalania rezydencji podatkowej, w tym ośrodka interesów życiowych).
  3. Zasada podstawowa: gdzie praca najemna wykonywana, tam płacone podatki dochodowe – omówienie różnych wariantów wykonywania i rozliczania pracy spotykane w praktyce gospodarczej
  4. Omówienie modeli opodatkowania PIT polskich pracowników na przykładzie Niemiec (rodzaje i stawki podatków osobistych, deklaracje, terminy).
  5. Kiedy stosujemy metodę unikania podwójnego opodatkowania w UPO: włączenia z progresją, zaliczenia proporcjonalnego, ulgi abolicyjnej; ale zmiany po ratyfikacji Wielostronnej Konwencji MLI na zaliczenie proporcjonalne.
  6. Wyjątek nr 1: gdzie rezydencja podatkowa, tam płacone podatki dochodowe (w Polsce) – omówienie reguły 183 dni pobytu (zasady liczenia) oraz „ekonomicznego” pracodawcy.
  7. Omówienie głównych zagadnień dot. opodatkowania w Polsce pracowników delegowanych zagranicę: pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania zagranicą, dodatków branżowych – wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku na sytuację delegowanych pracowników.
  8. Obowiązki polskich pracodawców względem polskich urzędów skarbowych w związku z oddelegowaniem – składane deklaracje i informacje podatkowe.
  9. Wyjątek nr 2 (w UPO z Niemcami): międzynarodowy najem siły roboczej i zastosowanie w praktyce pracowników delegowanych.
  10. Obowiązki płatnika w Polsce i zagranicą związane z delegowaniem pracowników.
  11. Polityka wyrównania podatkowego.
 3. Ubezpieczenia społeczne związane z delegowaniem pracowników zagranicę
  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych – podstawy prawne.
  2. Ograniczenia w delegowaniu polskich pracowników w ramach świadczenia usług do innych państw członkowskich – reguła 24 miesięcy podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego.
  3. Projektowe zmiany do podstawowych dyrektyw dot. delegowania pracowników
  4. Delegowanie pracownika za granicę a wykonywanie pracy przez pracownika w dwóch państwach.
  5. Ochrona zdrowia pracownika wykonującego pracę za granicą.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl