ObserwowaneDrukujEmail

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Start: 17 lipca, 2020
Koniec: 17 lipca, 2020
Kod: 3665ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zatrudnienie pracownika
  • Rekrutacja
   • przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
  • Zawieranie umowy o pracę
   • cechy umowy o pracę
   • rodzaje umów o pracę i warunki ich zawierania
  • Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika
   • informacja o warunkach zatrudnienia
   • zakres obowiązków
   • przetwarzanie danych osobowych pracownika
   • dodatkowe umowy – o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej
  • Założenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Rozwiązanie stosunku pracy
  • Sposoby rozwiązania umowy o pracę
   • porozumienie stron
   • wypowiedzenie umowy, procedura, terminy
   • wybrane przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę
   • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.), procedura, terminy
  • Zakaz wypowiadania umów ze względu na przepisy ochronne
   • ochrona przedemerytalna
   • usprawiedliwiona nieobecność w pracy
   • gwarancje związane z rodzicielstwem
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
  • Śmierć pracownika
  • Śmierć pracodawcy
   • zarząd sukcesyjny
  • Tymczasowe aresztowanie
 • Rozliczenia z pracownikiem
  • Obowiązek rozliczenia się z pracodawcą
  • Możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  • Obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Dni wolne na poszukiwanie pracy
  • Możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji
  • Świadectwo pracy

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl