ObserwowaneDrukujEmail

Faktura VAT 2020 (paragony z NIP, faktura w nowej ewidencji JPK)

Start: 12 sierpnia, 2020
Koniec: 12 sierpnia, 2020
Kod: 3661ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Program

1. Pojęcie faktury

- definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"

- skan faktury a faktura elektroniczna

2. Rodzaje faktur oraz ich treść – co muszę, a co mogę zawrzeć w fakturze?

- Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)

- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe

- Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?

- Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)

- Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach)

- Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne

- Zasady rozliczania duplikatów faktur

- Metoda podzielonej płatności a faktura VAT – nowy dopisek „mechanizm podzielonej płatności” od 1.11.2019 r., jak ustalić kiedy MPP jest obowiązkowy, sankcje

3. Faktura VAT a nowy JPK i matryca stawek VAT

- oznaczanie faktur kodami w nowej ewidencji – czy kody literowe i liczbowe powinny być również odzwierciedlone na fakturze?

- zmiana sposobu klasyfikowania towarów i usług a stawki VAT stosowane na fakturach – przykłady towarów i usług, dla których stawka VAT ulegnie zmianie po wejściu w życie nowej matrycy

- czy kody CN powinny być wykazywane w treści faktury?

4. Faktury wystawione do paragonu

- nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.

- pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu

- czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?

- błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

5. Faktury zaliczkowe

- Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania

- Treść faktury zaliczkowej

- Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji

- „Zerowa” faktura końcowa

- Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu

- Zaliczka w eksporcie i WDT

6. Faktury korygujące

- Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?

- Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę

- Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru – praktyczne przykłady

- Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje

- Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej

- Anulowanie faktury

7.
Refakturowanie usług

- Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne

- Kiedy refaktura, a kiedy nota? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków

- Refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania

- Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT

- Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) – wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów

- Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

8. Zasady przechowywania faktur

- Sposób przechowywania faktur wymagany przepisami

- Termin przechowywania faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych na gruncie VAT

- Zapewnienie integralności treści, czytelności oraz autentyczności pochodzenia faktury – jak w praktyce o to zadbać?

- Skanowanie faktur i przechowywanie wyłącznie w formie papierowej – czy jest dozwolone?

9. Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu

- weryfikacja numeru VAT UE nabywcy jako warunek stosowania stawki 0%

- należyta staranność, czyli jakie dokumenty powinienem mieć, aby móc bezpiecznie stosować stawkę 0% dla WDT

- dokument celny a prawo do stosowania stawki VAT 0% - czy to jedyny warunek, czy muszę mieć również inne dokumenty, aby potwierdzić eksport?

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl