ObserwowaneDrukujEmail

NOWY JPK VAT, NOWA MATRYCA STAWEK, ZATORY PŁATNICZE – najważniejsze zmiany dla podatników w 2020 roku

Start: 28 sierpnia, 2020
Koniec: 28 sierpnia, 2020
Kod: 3659ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Program

  1. Nowa matryca stawek VAT – od 1.07.2020 r.

- zmiany w zakresie klasyfikowania towarów i usług na gruncie VAT, odejście od dotychczasowego PKWiU na rzecz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015

- przeklasyfikowanie produktów oferowanych przez podatnika na nowe kody – aspekty techniczne

- przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług według nowych załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT

- wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – nowy sposób zabezpieczenia podatnika w zakresie stosowania właściwej stawki VAT dla towarów i usług

- w jaki sposób złożyć wniosek o wydanie WIS, terminy, opłaty, dokumenty załączane do wniosku

- czy WIS chroni jedynie wnioskodawcę, czy również drugą stronę transakcji, a nawet strony trzecie?

  1. Wprowadzenie nowego JPK_VAT oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.10.2020 r.

- wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT

- zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K

- czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?

- nowy JPK dla dużych przedsiębiorców i dla innych podatników – w jakim terminie zmiany wejdą dla mnie w życie?

- nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji – obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne

- obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK – które faktury raportować z kodem MPP?

- dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK

- nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?

- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

  1. Likwidacje zatorów płatniczych oraz ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 Nowe regulacje związane z likwidacją zatorów płatniczych

- pojęcie dużego/średniego/małego/mikro przedsiębiorcy, transakcji handlowej, podmiotu publicznego

- terminy zapłaty w transakcjach handlowych – kiedy 30 dni, 60 dni, terminy zapłaty w transakcji z podmiotem publicznym

- skutki braku terminowej zapłaty, a także przyjęcia terminów zapłaty niezgodnych z ustawą

- sprawozdawczość związana z likwidacją zatorów płatniczych – oświadczenia i sprawozdania składane przez przedsiębiorców

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

- podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania

- ulga na złe długi a zaliczki uproszczone – rozliczenie miesięczne, czy roczne?

- ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych

- zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie

- wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika – faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)

- odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

- skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: NOWY JPK VAT, NOWA MATRYCA STAWEK, ZATORY PŁATNICZE – najważniejsze zmiany dla podatników w 2020 roku

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*