ObserwowaneDrukujEmail

Koronawirus a optymalizacja kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia

Start: 16 kwietnia, 2020
Koniec: 16 kwietnia, 2020
Kod: 3555ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Koszty wynagrodzeń stanowią najistotniejszą część kosztów zatrudnienia. Dlatego też w wielu organizacjach ich optymalizacja decyduje obecnie o możliwości dalszego zatrudnienia pracowników. Jakie w związku z tym pracodawcy mają instrumenty prawne, które dają możliwość zgodnego z prawem obniżenia płac dzięki czemu nie będą oni zmuszeniu zwalniać pracowników. Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo podczas szkolenia, w trakcie którego będą omawiane następujące zagadnienia

Szkolenia skierowane są do członków zarządu, managerów, osób odpowiadających za problematykę personalną,  HR Biznes Partnerów, osób odpowiadających za problematykę wynagradzania, osób odpowiadających za problematykę finansową, osób odpowiadających za współpracę ze związkami zawodowymi oraz prawników korporacyjnych

Program

 • W jaki sposób można zmienić zasady wynagradzania pracowników w związku z koronawirusem w oparciu o przepisy Kodeksu pracy:
  • Procedura czasowego zawieszenie prawa zakładowego oraz umów o pracę w firmach, w których działają przedstawicielstwa pracowników (związki zawodowe, rady pracowników) oraz w których nie ma żadnych stałych przedstawicielstw
  • Procedura stałej zmiany warunków zatrudnienia pracowników (porozumienia i wypowiedzenia zmieniające w firmach w których działają przedstawicielstwa pracowników (związki zawodowe, rady pracowników) oraz w których nie ma żadnych stałych przedstawicielstw.
 • Przestój w oparciu o Kodeks pracy. Optymalizacja kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku czasowego zawieszenia prowadzenia działalności w przypadku firm niespełniających warunków wynikających z Tarczy Antykryzysowej
  • Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł wprowadzić przestój w oparciu o Kodeks pracy
  • Jak oblicza się wynagrodzenie przestojowe
  • Jakie warunki musi spełnić pracownik aby otrzymać wynagrodzenie przestojowe
  • W jakich przypadkach pracodawca może polecić pracownikowi na czas przestoju inną pracę i jakie są konsekwencje dla pracownika odmowy wykonania tej pracy
 • Przestój ekonomiczny. Optymalizacja kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku ograniczenia lub czasowego zawieszenia prowadzenia działalności w przypadku firm spełniających warunki Tarczy Antykryzysowej
  • Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł wprowadzić przestój ekonomiczny
  • Jakie można uzyskać świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – dalej FGSP (dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ) oraz z Funduszu Pracy – dalej FP (dofinansowanie szkoleń)  i jaka jest procedura ich uzyskiwania
  • W jaki sposób wprowadzić przestój techniczny w firmach w których działają przedstawicielstwa pracowników (związki zawodowe, rady pracowników) oraz w których nie ma żadnych stałych przedstawicielstw
  • Jak długo pracodawca nie może zwolnić pracowników dla których uzyskał dofinansowanie z FGSP oraz FP
  • Jakie są sankcje nałożone na pracodawcę w przypadku złamania przepisów ustawy.
 • W jakich przypadkach i w jaki sposób można zmienić wymiar i organizację czasu pracy na podstawie Tarczy Antykryzysowej
  • Obniżenie wymiaru czasu;
  • Ograniczenie odpoczynku dobowego i tygodniowego;
  • wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego
 • W jakich przypadkach i w jaki sposób można z dnia na dzień zawiesić stosowanie prawa zakładowego i umów o pracę na podstawie Tarczy Antykryzysowej

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl